ΕΔΟΚ: Όχι στη στοχοποίηση του κρέατος

29 December 2015

ΕΔΟΚ: Όχι στη στοχοποίηση του κρέατος

Τις πάγιες θέσεις της για τη λειτουργία και την εποπτεία της αγοράς κρέατος όχι μόνο στη διάρκεια των γιορτών, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος. Με την ανακοίνωσή της αυτή επισημαίνει την πλημμελή λειτουργία του συστήματος "Άρτεμις", αλλά και τη στοχοποίηση ορισμένων επαγγελματικών κλάδων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Οι ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους παραδοσιακά αποτελούν περίοδο αγοράς ειδών διατροφής για το γιορτινό τραπέζι, στο περιβάλλον της οικογένειας, με συγγενείς και φίλους, όσο βέβαια μπορεί ο καθένας στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε.

Σήμερα μάλιστα που επιβάλλεται τα είδη που αγοράζονται να αντιστοιχούν ακριβώς στην αξία των χρημάτων που ξοδεύονται, η προέλευση και η ποιότητα των προϊόντων διατροφής έχει ιδιαίτερη σημασία.

Επομένως το θέμα της «ελληνοποίησης» εισαγόμενων προϊόντων διατροφής και μάλιστα του κρέατος που είναι το αντικείμενο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) αποτελεί κεντρικό σημείο της προσπάθειάς μας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή από κάθε παραπλάνηση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, την αποτροπή, τον εντοπισμό, την στήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού της πολιτείας και την ενημέρωση των καταναλωτών, η ΕΔΟΚ έχει προτείνει στους αρμόδιους φορείς (ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΟ) συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα, τα οποία βασίζονται στην πλήρη αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών και τη δημιουργία νέων και σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων. Παράλληλα έχει επισημάνει πως η συνεχής στοχοποίηση ορισμένων επαγγελματικών κλάδων και η ταυτόχρονη αναφορά στην έλλειψη προσωπικού και συνεπώς στην ανεπάρκεια των ελέγχων από μέρους των υπευθύνων δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνιμη δικαιολογία ούτε άλλωστε έχει και μεγάλη σημασία ως προς την προοπτική βελτίωσης, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Εμείς έχουμε επισημάνει προ πολλού τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος. Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, που δημιουργήθηκε βασικά για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, λειτουργεί μεν αλλά επιβλέπεται πλημμελώς, ενώ για να αποδώσει χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και προσεκτική εξέταση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Επίσης, η πλήρης και συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση των ζωικού κεφαλαίου της χώρας θα είναι το αξιόπιστο σημείο αναφοράς και σύγκρισης για το τι είναι ελληνικό και τι βαφτίζεται ελληνικό από τον παραγωγό, στο σφαγείο, στον έμπορο και στον κρεοπώλη.

Συμπερασματικά, η ΕΔΟΚ και τα μέλη της που είναι όλοι οι επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, ενδιαφέρονται πρωταρχικά για τη σωστή λειτουργία της αγοράς και όχι μόνο την περίοδο των εορτών. Για την αποτελεσματικότητα όμως της προσπάθειας οι αρμόδιες υπηρεσίες χρειάζονται τη συνεργασία μας την οποία προσφέρουμε αλλά η οποία ποτέ, δυστυχώς, δεν μας ζητήθηκε.

29 December 2015
Banner