Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη μία μόνο από τις Δράσεις της Μεταποίησης

27 April 2017

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη μία μόνο από τις Δράσεις της Μεταποίησης

Δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη 27/4 (όπως είχε αναγγελθεί μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού ΥΠΑΑΤ με την Ένωση Περιφερειών) η προκήρυξη του μέτρου της Μεταποίησης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Πρόκειται όμως για μία από τις τρεις Δράσεις του Μέτρου, τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)».

Στο πλαίσιο της Δράσης «είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων». Σημειώνεται ότι στο παραπάνω πλαίσιο, η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος. Επιπλέον η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι οι 600.000 ευρώ και ο ανώτατος τα 5.000.000 ευρώ. H ενίσχυση ποικίλλει ανάλογα με την Περιφέρεια, και πιο συγκεκριμένα: Για Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτ. Μακεδονία είναι 40%. Για Δυτ. Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κ. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη είναι 50%. Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου (κατά την έννοια του Καν. 229/2013) είναι 75%.

Τις λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις μοριοδοτήσεις κλπ., δείτε εδώ.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr) ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της αλλαγής των ορίων προϋπολογισμού. Ενώ η Υπουργική Απόφαση 593/37447 (που καθόριζε τις λεπτομέρειες του Μέτρου) προέβλεπε για τη Δράση 4.2.1 κατώτατο αιτούμενο προϋπολογισμό τις 100.000 ευρώ και ανώτατο τα 10.000.000 ευρώ, η σημερινή προκήρυξη φέρνει τα όρια αυτά σε 600.000 και 5.000.000 ευρώ…

27 April 2017
Banner
Banner