Δηλώσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων υποχρεώνονται να κάνουν τα Σωματεία μέχρι 1/11

17 October 2019

Δηλώσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων υποχρεώνονται να κάνουν τα Σωματεία μέχρι 1/11

Δήλωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων οφείλουν να κάνουν οι πρόεδροι, γραμματείς και ταμίες των σωματείων κρεοπωλών, σύμφωνα με τον Νόμο 4557/18. Την επισήμανση κάνει η γραμματεία της ΠΟΚΚ, η οποία σε σχετική ενημέρωση προς τα στελέχη των σωματείων τονίζει ότι βάσει του Νόμου 4557/18 περί «πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τρομοκρατία» θα πρέπει τα Σωματεία, ως πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να έχουν δηλώσει μέχρι το τέλος του μήνα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ότι τα έσοδά τους δεν προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τρομοκρατία.

Για συνεταιρισμούς – σωματεία – ενώσεις – συλλόγους ως πραγματικοί δικαιούχοι ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.

Σε περίπτωση μη καταχώρισης των στοιχείων των δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο στο TAXIS υπάρχουν νομικές κυρώσεις και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Προς τούτο η ΠΟΚΚ επισυνάπτει τον εν λόγω νόμο 4557/18 και τις απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα (βλέπε Α το 2 και Β το 3,4,5) για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και καλεί τους αρμόδιους συνδικαλιστές του κλάδου σε συνεννόηση με το λογιστή τους να προβούν στην εν λόγω Δήλωση.

Νόμος 4557/2018 (πατήστε επάνω για να τον κατεβάσετε σε μορφή pdf)

Απαντήσεις σε ερωτήματα (πατήστε επάνω για να τον κατεβάσετε σε μορφή pdf)

17 October 2019
Banner