Διευκρίνιση ΕΦΕΤ για την επαγγελματική εκπαίδευση υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων

24 December 2017

Διευκρίνιση ΕΦΕΤ για την επαγγελματική εκπαίδευση υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων

Διευκρινίσεις για τα ερωτήματα που έθετε το meatnews.gr σε προηγούμενη ανάρτηση σχετικά με την εκπαίδευση υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, δίνει ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, τα ερωτηματικά προέκυψαν μετά την εγκύκλιο που εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο ο ΕΦΕΤ (Αρ. Πρωτ. 14203/7.11.2017) η οποία αναφερόταν στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Συνοπτικά (λεπτομέρειες εδώ) εκείνη η εγκύκλιος ανέφερε ότι στις μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται ή καταρτίζεται με βάση τα προγράμματα που έχει εκπονήσει ο ΕΦΕΤ, ο οποίος εκδίδει και τις σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης. Από αυτή την εκπαίδευση ή κατάρτιση εξαιρείται μόνο το προσωπικό που διαθέτει τίτλο σπουδών επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερώτημα μετά από αυτές τις διατυπώσεις ήταν εάν τίθεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εν αμφιβόλω η ισχύς των βεβαιώσεων των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος.

Σε επικοινωνία που είχε το meatnews.gr με τον ΕΦΕΤ σχετικά με τα παραπάνω, διευκρινίζεται ότι «Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων ρυθμίζονται με το υπ’ αριθμ. 126/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄111/6-4-2000) Προεδρικό Διάταγμα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ».

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος για την υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, την οποία εξέδωσε ο ΕΦΕΤ τον Νοέμβριο, «διευκρινίζει τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων και δεν επηρεάζει την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων».

24 December 2017
Banner