Διευκρίνιση ΟΑΕΕ μετά τον θόρυβο για τις προσωρινές συντάξεις σε οφειλέτες

11 August 2016

Διευκρίνιση ΟΑΕΕ μετά τον θόρυβο για τις προσωρινές συντάξεις σε οφειλέτες

Story Highlights

  • Προσωρινή σύνταξη χορηγείται και στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, ποσού που δεν υπερβαίνει το όριο (οφειλές και προσαυξήσεις) των 20.000 ευρώ

Related Articles

Τα 20.000 ευρώ (οφειλές + προσαυξήσεις) είναι το όριο οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, μετά το οποίο αρχίζει η… κόκκινη ζώνη μη-χορήγησης προσωρινής σύνταξης σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό διευκρινίζει ο Οργανισμός μετά τον σχετικό θόρυβο που δημιουργήθηκε χθες από εγκύκλιο που υπογράφει ο Διοικητής του συγκεκριμένου φορέα.

Όπως λοιπόν διευκρινίζει ο ΟΑΕΕ:

«Σχετικά με την υπ’αρ.20/2016 (αρ.πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9/1138740/4-8-2016) εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, (ΑΔΑ ΩΓ2Α4691Ω3Η68) και την ερμηνεία που δόθηκε από μερίδα του Τύπου διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με την διάταξη του αρ.29 παρ.7 περίπτωση η του ν.4387/2016 χορηγείται προσωρινή σύνταξη και στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, ποσού που δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Για τον ΟΑΕΕ το όριο ανέρχεται στο ποσό (οφειλές και προσαυξήσεις) των 20.000€ (αρ.43 του ν.3996/2011). Επομένως, ο ΟΑΕΕ χορηγεί προσωρινές συντάξεις και σε οφειλέτες μέχρι του ποσού των 20.000€.

Η εγκύκλιος που αναφέρεται παραπάνω, δεν τροποποιεί την διάταξη. Ούτε προκύπτουν από αυτή ότι ο ΟΑΕΕ δεν χορηγεί συντάξεις στους οφειλέτες γενικά. Αποτελεί εσωτερικό έγγραφο που απευθύνεται στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΑΕΕ και δίνει οδηγίες ώστε “στο πλαίσιο εφαρμογής της” να χορηγούνται προσωρινές συντάξεις σε όλους τους δικαιούχους γήρατος-αναπηρίας-θανάτου.

Για λόγους διαδικαστικούς –ως προς τον τρόπο παρακράτησης τη οφειλής- διευκρινίζεται για τους οφειλέτες στη σελ. 2 περ. 5 ότι: “για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ακολουθήσουν οδηγίες, μετά την παροχή διευκρινίσεων από το αρμόδιο Υπουργείο, κατόπιν ερωτήματός μας σχετικά με τον τρόπο παρακράτησης οφειλών από την προσωρινή και οριστική σύνταξη”.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσοι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν τα αντίθετα δεν διάβασαν ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου».

11 August 2016
Banner