Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων στην Ε.Ε.

25 January 2021

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων στην Ε.Ε.

Πολίτες, οργανισμούς, αλλά και τις εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές καλεί η Κομισιόν προκειμένου να συμβάλουν στην αξιολόγηση του τρόπου ενίσχυσης του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ).

Πρόκειται για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης που έχει στόχο να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τις σημαντικές προκλήσεις που εντοπίστηκαν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την προγραμματισμένη αναθεώρηση του συστήματος ΓΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει σήμερα περίπου 3.400 ονόματα συγκεκριμένων προϊόντων (γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, προϊόντα αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, κρασιά, αλκοολούχα κλπ.) στο πλαίσιο ενός από τα ποιοτικά συστήματα: Γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ), Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη (ΠΓΕ) και Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ).

Πρακτικά, εκείνο που ζητείται είναι η διαδικτυακή συμπλήρωση ερωτηματολογίου (εδώ, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού) σχετικά με όλα τα ανωτέρω.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 9η Απριλίου 2021.

25 January 2021
Banner