Δέσμευση του ΦΠΑ στις τραπεζικές συναλλαγές

16 July 2015

Δέσμευση του ΦΠΑ στις τραπεζικές συναλλαγές

Δέσμευση του αναλογούντος ΦΠΑ και απόδοση στο δημόσιο εντός 5 ημερών προβλέπεται στο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο για τις συναλλαγές που θα γίνονται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω e-banking, αλλά και στην τραπεζική κατάθεση για εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζική επιταγή. Η διαδικασία θα ρυθμιστεί με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Το πλήρες κείμενο της σχετικής παραγράφου:
"Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιµολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσµεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δηµόσιο εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής. Σε περίπτωση φορολογουµένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουµένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αµοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζεται η διαδικασία εφαρµογής της διάταξης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την απόδοση και την επιστροφή Φ.Π.Α."

16 July 2015
Banner
Banner