Δέσμευση για αναβάθμιση ΓΕΜΗ και εξορθολογισμό τελών πήρε ο ΣΕΒ από τον Γ.Γ. Εμπορίου

05 November 2016

Δέσμευση για αναβάθμιση ΓΕΜΗ και εξορθολογισμό τελών πήρε ο ΣΕΒ από τον Γ.Γ. Εμπορίου

Στο πλαίσιο της ανοικτής επικοινωνίας που έχει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τους παραγωγικούς και συλλογικούς φορείς της χώρας και της άτυπης διαβούλευσης που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα για τον σχεδιασμό του θεσμού των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.Ε.ΕΠΙΧ), ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντ. Παπαδεράκης συναντήθηκε την Τετάρτη στη ΓΓΕΠΚ με τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, Άκη Σκέρτσο, Γενικό Διευθυντή, και Μαρίνα Σπυριδάκη, Head of Unit, Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ευρεία συναίνεση γύρω από τα εργαλεία που θα πρέπει να αναπτυχθούν για την διευκόλυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με προτάσεις για μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης, περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και δημιουργία πρόσθετων υποστηρικτικών δομών.

Από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας, ο κ. Παπαδεράκης τόνισε ότι μόνιμος στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και η επιτάχυνση των διαδικασιών τις οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούν και μέσα και από νέες δομές, όπως είναι η δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης των Επιχειρήσεων που προβλέπονται στο νέο Σχέδιο Νόμου για τα Επιμελητήρια.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, παρουσίασαν με τη σειρά τους τις θέσεις του Συνδέσμου για την ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών που σχετίζονται με όλο τον κύκλο ζωής της επιχείρησης (σύσταση, λειτουργία, λήξη), τον ρόλο που μπορεί να επιτελέσει ο επιχειρηματικός κόσμος στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και τα εμπόδια που εξακολουθεί να συναντά παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι αφού ορισμένες διαδικασίες, όπως εγγραφές και πληρωμές εξακολουθούν να παρέχονται μόνο από τα επιμελητήρια, θα έπρεπε να εισαχθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ταχύτητας εξυπηρέτησης, τονίζοντας ότι ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η στήριξη των επιχειρήσεων. Επίσης, ανέφεραν ότι θα έπρεπε να υπάρξει πρόβλεψη για ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Ε.ΜΗ, αφού συχνά παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση κάποιων βασικών διαδικασιών. Εστιάζοντας στη νέα δομή των Κ.Υ.ΕΠΙΧ, η τοποθέτηση τους ήταν καταρχάς θετική, με προϋπόθεση να λειτουργεί ως ένας επιπλέον δρόμος διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ο οποίος όμως θα πρέπει να διατηρεί τον προαιρετικό χαρακτήρα του, να εφαρμόζει με δεσμευτικό χαρακτήρα τους χρόνους εκπλήρωσης των διαδικασιών που θα αναλαμβάνει και να παράσχει υπηρεσίες με χαμηλό ή και μηδενικό, κατά περίπτωση, αντίτιμο.

Με τη σειρά του ο Γενικός Γραμματέας, δεσμεύτηκε για την αναβάθμιση και βελτίωση του ρόλου του Γ.Ε.ΜΗ και την εξέταση κάθε δυνατότητας εξορθολογισμού των τελών, με παράλληλη διασφάλιση της επάρκειας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ σε χρηματικούς πόρους και στελεχιακό δυναμικό, ώστε να μην αποδυναμώνεται ο ρόλος τους και να μην τίθεται εν αμφιβόλω η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, δεσμεύτηκαν από κοινού για γόνιμη συνεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας.

05 November 2016
Banner