Δεύτερο κύμα στήριξης επιχειρήσεων – Σε ΦΕΚ η επάνοδος στη… μερική κανονικότητα – Μέχρι 30/6 αιτήσεις για ξένους αγρεργάτες

02 May 2020

Δεύτερο κύμα στήριξης επιχειρήσεων – Σε ΦΕΚ η επάνοδος στη… μερική κανονικότητα – Μέχρι 30/6 αιτήσεις για ξένους αγρεργάτες

Στη δεύτερη φάση μπαίνει η προσπάθεια της κυβέρνησης να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που ολοφάνερα έρχεται, απλώς δεν είναι ακόμη γνωστή η έκταση και τα μεγέθη της.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος να δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους για την ύφεση του 2020 (από 4,5% έως 11%, αναλόγως του οργανισμού), η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέο πακέτο, στοχευμένων αυτήν τη φορά, μέτρων, μεταξύ των οποίων η παράταση έως το τέλος Ιουλίου του καθεστώτος προστασίας της α' κατοικίας, αλλά και η υποστήριξη, μέσω επιδότησης, δανειοληπτών.

Σε αυτή τη φάση οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, έρχονται τα εξής:

1. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα συνεχιστεί για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασής τους, και το ύψος της θα είναι ανάλογο με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή. Πρόκειται για μια παράταση της αναστολής η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τις 31 Μαΐου. Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους.

2. Οι αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εξακολουθούν να υφίστανται τον Μάιο για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

3. Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου της επιχείρησης, όπως και της α' κατοικίας και της φοιτητικής κατοικίας τέκνων των εργαζομένων της, συνεχίζει να υφίσταται και τον Μάϊο, για το σύνολο των έως σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες.

4. Θεσπίζεται μηχανισμός υποστήριξης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης της εργασίας, με στόχο την τόνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί πρωτίστως το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE.

5. Δρομολογείται εντός των επόμενων δύο μηνών μία δεύτερη «επιστρεπτέα προκαταβολή», όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις.

Στην α' φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις -με 430.000 εργαζόμενους- που έκλεισαν με κρατική εντολή ή επλήγησαν, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν με περίπου 1 δισ. ευρώ. Από αυτές, η συντριπτική πλειονότητα (το 99%) απασχολεί έως 50 εργαζόμενους. Οι συγκεκριμένες, πολύ μικρές, μικρές οι μεσαίες επιχειρήσεις θα εισπράξουν ποσά τουλάχιστον της τάξης των 2.000 ευρώ, των 4.000 ευρώ, των 8.000 ευρώ και των 15.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

6. Υλοποιούνται εντός του τρέχοντος μήνα στοχευμένες κλαδικές πολιτικές σε τομείς που υφίστανται τα μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα, όπως ενδεικτικά, τουρισμός, μεταφορές, πρωτογενής τομέας.

Μέρος των ανωτέρω μέτρων στήριξης, αλλά και πολλά ακόμη τρέχοντα ζητήματα, όπως το άνοιγμα των σχολείων και η μερική άρση του καθεστώτος περιορισμών λόγω πανδημίας, περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορω-νοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Μετάκληση εργατών για εποχική αγροτική εργασία

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει και άρθρο σχετικό με την απασχόληση πολιτών Τρίτων Χωρών σε αγροτικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι:

1. Όποιος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες πρέπει να υποβάλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να μετακαλέσει τον πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, και αυτή αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

α) Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει,

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι: Θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών. Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες. Θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του. Θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής.

Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, εκδίδουν εντός δύο εργάσιμων ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών οι οποίοι θα έχουν έτσι δικαίωμα εργασίας ως εποχιακοί εργάτες, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή τους, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.

02 May 2020
Banner
Banner