ΚΑΠ και πρότυπα εμπορίας στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας Ε.Ε. (11 και 12 Οκτωβρίου)

07 October 2021

ΚΑΠ και πρότυπα εμπορίας στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας Ε.Ε. (11 και 12 Οκτωβρίου)

Στο Λουξεμβούργο θα συνεδριάσουν στις 11-12 Οκτωβρίου οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. για να συζητήσουν μεταξύ άλλων τα στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, τη δασική στρατηγική της Ε.Ε. και τη δέσμη προτάσεων για την προσαρμογή στον στόχο του 55% (Fit for 55).

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων που απαιτούνται στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής 2023-2027.

Κάθε κράτος μέλος καλείται να καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο για να προσδιορίσει συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες και τις δράσεις για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Οι σκοποί και οι στόχοι που διατυπώνονται σε κάθε σχέδιο θα πρέπει να παραμένουν συνεπείς με τους στόχους της ΕΕ. Τα σχέδια υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής.

Επίσης, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει επιπλέον συζήτηση σχετικά με τη δέσμη προτάσεων για την προσαρμογή στον στόχο του 55% (μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030), την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021. Οι υπουργοί θα εξετάσουν ειδικότερα τη συμβολή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στους στόχους που καθορίζονται στη δέσμη.

Στα λοιπά θέματα, η σλοβενική Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Η ιταλική αντιπροσωπία θα ενημερώσει επίσης για τη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας της G20 που πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι σε ειδικό θέμα που αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022, οι υπουργοί της ΕΕ θα επιδιώξουν συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το επόμενο έτος, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξάλλου, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες για την ΕΕ όσον αφορά τα αποθέματα που είναι κοινά με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη. Θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προσεχή ετήσια σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15-23 Νοεμβρίου.

07 October 2021
Banner
Banner