Στο 14% η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία – Χαμηλότερα από ό,τι σε βιομηχανία-κατασκευές, ενέργεια

30 November 2021

Στο 14% η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία – Χαμηλότερα από ό,τι σε βιομηχανία-κατασκευές, ενέργεια

Εκτιμήσεις για τις ανά τρίμηνο εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρ. Ένωση, δημοσίευσε για πρώτη φορά η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία. Οι εκτιμήσεις συμπεριλαμβάνουν και την κατανομή των εκπομπών ανά οικονομική δραστηριότητα, καλύπτοντας όλα τα τρίμηνα από το 2010 έως το β’ τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το β’ τρίμηνο του 2021 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. ανήλθαν συνολικά σε 867 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 (διοξειδίου του άνθρακα), κάτω δηλαδή από οποιοδήποτε προ πανδημίας τρίμηνο. Η χαμηλότερη τιμή της εικοσαετίας, ως αναμενόταν, καταγράφηκε το β’ τρίμηνο του 2020, στη διάρκεια του πρώτου λοκντάουν για την COVID-19. 

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ε.Ε. (α' τρίμηνο 2010 - β' τρίμηνο 2021)

Εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου εκπομπών στο β’ τρίμηνο 2020, οι εκπομπές αερίων το β’ τρίμηνο του 2021 έδειξαν συγκριτική αύξηση 18%. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με την εξήγηση των αρμοδίων, «Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την απότομη μείωση της δραστηριότητας το ίδιο τρίμηνο του 2020 λόγω της κρίσης COVID-19»

Για το β’ τρίμηνο του 2021, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν η μεταποίηση και οι κατασκευές (34% του συνόλου), η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (19%), η γεωργία (14%), οι υπηρεσίες μεταφορών (8%) και οι λοιπές υπηρεσίες (8%). 

Τα νοικοκυριά εκπέμπουν 101 εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2 για τις μετακινήσεις τους (12%) συν 52 εκατ. τόνους για θέρμανση και άλλους σκοπούς (6%).

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το β’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 σε όλους τους τομείς. Οι εκπομπές των νοικοκυριών για θέρμανση αυξήθηκαν κατά 42% και για μετακινήσεις κατά 25%. Οι εκπομπές από τη μεταποίηση-κατασκευές αυξήθηκαν κατά 22%, από τις μεταφορές κατά 18%, από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17% και από τις υπηρεσίες κατά 13%.

Οι εκπομπές του γεωργικού τομέα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+0,2%), κάτι που δείχνει ότι η γεωργία στη διάρκεια του πρώτου λοκντάουν λειτούργησε κανονικά ως οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να μην πληγεί ο εφοδιασμός τροφίμων στην Ε.Ε. 

Παρά τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάκαμψης μεταξύ του β’ τριμήνου του 2020 και του 2021, η μακροπρόθεσμη τάση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. εμφανίζει σταθερή μείωση.

Σε βάθος χρόνου, τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι το 2020 οι εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. των 27 μειώθηκαν κατά 31% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις ανά τρίμηνο εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ε.Ε. θα συνεχιστεί τακτικά κάθε τρίμηνο στο εξής, προκειμένου η Eurostat να παράσχει περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες σχετικά με την πράσινη μετάβαση της Ε.Ε. προς τον στόχο της επίτευξης μιας ηπείρου μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

[Φωτογραφία από marcinjozwiak από το Pixabay]

30 November 2021
Banner