Βέλγιο: Η Φλάνδρα επιτρέπει μείξη στις ζωοτροφές

19 May 2022

Βέλγιο: Η Φλάνδρα επιτρέπει μείξη στις ζωοτροφές

Ένα νέο καθεστώς ισχύει στη Φλάνδρα (περιοχή του Βελγίου), σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ορισμένες βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών έχουν γίνει ιδιαίτερα σπάνιες και κάποια κράτη-μέλη ζήτησαν από την Ε.Ε. να τροποποιήσει τον κανονισμό. Έτσι, η Επιτροπή επέτρεψε την ανάμειξη συμβατικών πρώτων υλών με βιολογικές ζωοτροφές κατά 5%.

Πλέον, οι βιοκαλλιεργητές χοίρων και πουλερικών στη Φλάνδρα μπορούν να ζητήσουν ατομική άδεια για την ενσωμάτωση 5% συμβατικών ζωοτροφών με βιολογικές, για περίοδο μέχρι 12 μήνες.

«Μόλις υπάρξει επαρκής διαθεσιμότητα βιολογικών ζωοτροφών και πάλι, η απόφαση αυτή μπορεί να αρθεί και να επανέλθει η κατάσταση όπως ήταν», σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας.

Πηγή: pig333.com

19 May 2022
Banner