Ασφαλή αλλά και «πραγματιστική» προσέγγιση στα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη ζητούν χώρες της Ε.Ε.

11 October 2019

Ασφαλή αλλά και «πραγματιστική» προσέγγιση στα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη ζητούν χώρες της Ε.Ε.

Σε κοινή δήλωση για την υπόθεση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) και της ευρωπαϊκής προσπάθειας να την αντιμετωπίσει, προχωρούν κράτη μέλη της Ε.Ε. στη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ερχόμενης εβδομάδας (14-15/10).

Την κοινή δήλωση, την οποία συνυπογράφουν οι χώρες της ομάδας Βίσεγκραντ (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία) και οι Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία, καταθέτει εκπροσωπώντας και τους υπολοίπους η Τσεχία. Στη δήλωση τονίζεται ότι οι χώρες που επλήγησαν από την ΑΠΧ θα πρέπει να μπορούν όχι μόνο να βασίζονται στην ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη, αλλά και υποχρεωτικά να εφαρμόζουν αξιόπιστες, ομοιόμορφες και δοκιμασμένες διαδικασίες για την καταπολέμηση του ιού της ΑΠΧ. Επιβάλλεται, λένε, οι κανονισμοί να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα και οι μέθοδοι που επιλέγονται να μην είναι ούτε ανεπαρκείς ούτε αναποτελεσματικές. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη ζητούν να εντατικοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και υπογραμμίζουν τον ρόλο της επιστήμης και της έρευνας στην προσπάθεια να εξευρεθεί μια λύση που θα εξαλείψει την ασθένεια.

Όπως τονίζουν στην κοινή τους δήλωση οι υπουργοί Γεωργίας των 8 κρατών μελών:

Η παρουσία της ΑΠΧ στο φυσικό περιβάλλον (μεταξύ των αγριόχοιρων) αυξάνει τον κίνδυνο για τις εκμεταλλεύσεις που διατηρούν χοίρους, καθώς οι αγριόχοιροι αποτελούν τον βασικό παράγοντα της ασθένειας. Συνεπώς τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να στοχεύουν, ειδικά, στη συστηματική μείωση του πληθυσμού αγριόχοιρων. «Είναι αναγκαίο να αποφασιστεί μια ξεκάθαρα, κοινή και υποχρεωτική θέση της Ε.Ε. και των κρατών μελών σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων ως μέτρο καταπολέμησης της ΑΠΧ» υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση των 8.

Πάντως, αν υποθέσουμε ότι μέχρι εδώ αναφέρονται τα αυτονόητα, φαίνεται ότι τα ουσιαστικότερα ακολουθούν αμέσως μετά: «Η εμπειρία από την εφαρμογή των περιορισμών που επιβάλλει η Ε.Ε. σε χώρες όπου εντοπίζεται ο ιός, δείχνει ότι μερικές απαγορεύσεις δεν οδηγούν ευθέως σε μειωμένο ρίσκο εξάπλωσης της ασθένειας, ενώ την ίδια στιγμή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία της εκτροφής χοίρων στις περιοχές αυτές» υποστηρίζουν οι υπουργοί Γεωργίας στην κοινή δήλωση και τονίζουν ότι «η έκταση των απαγορευμένων περιοχών που συνδέονται με το συμβάν της ΑΠΧ θα πρέπει να εφαρμόζεται επαρκώς για τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας και οι εμπορικοί κανονισμοί εντός των περιοχών κινδύνου θα έπρεπε να λαμβάνουν μια ασφαλή αλλά περισσότερο πραγματιστική διάσταση».

Περαιτέρω, λένε οι υπουργοί, υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση της Κοινοτικής οικονομικής στήριξης για τα μέτρα καταπολέμησης της ΑΠΧ, που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος. «Από το 2014 τα μέτρα που συνδέονται με την καταπολέμηση της ΑΠΧ αποτελούν ένα αυξανόμενο βάρος για τον εθνικό προϋπολογισμό της χώρας στην οποία εφαρμόζονται. Είναι προφανές ότι τα μέτρα που λαμβάνει μια χώρα όπου εντοπίστηκε ΑΠΧ, προστατεύουν όλες τις υπόλοιπες περιοχές που είναι ελεύθερες από ΑΠΧ, και συνεπώς αφορούν όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.». Έτσι στο όνομα της αλληλεγγύης και συνεργασίας, οι 8 με την κοινή τους δήλωση ζητούν να διασφαλιστεί μια αυξανόμενη ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στα μέτρα που λαμβάνονται για να αποτρέψουν την εξάπλωση της ασθένειας στις περιοχές όπου δεν έχει εμφανιστεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητούν να αναθεωρηθεί η μέθοδος με την οποία υπολογίζεται το ύψος της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης στα κτηνιατρικά προγράμματα, ειδικά για την ΑΠΧ. Το ζητούν αυτό προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ίση αντιμετώπιση του κόστους πανευρωπαϊκά, καθώς αυτή τη στιγμή το κόστος κάθε μονάδας υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που δίνει η EUROSTAT για τις αμοιβές στα κράτη μέλη. Αυτό όμως είναι δυσανάλογο για τα κράτη μέλη με χαμηλότερους μισθούς και οδηγούν σε κόστη μονάδας που καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού κόστους κι έτσι ορθώνουν εμπόδια στην εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων.

Σημειώνοντας την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής ανάλυση των διαθέσιμων μέτρων στήριξης για χοιροτρόφους και για τον κλάδο συνολικά, οι 8 υπουργοί θεωρούν τέλος αναγκαίο να εντατικοποιηθεί η επιστημονική και ερευνητική συνεργασία στην Ε.Ε., προκειμένου να γίνουν γρήγορα βήματα στο θέμα της επιδημιολογίας της ΑΠΧ, εστιάζοντας στη συμπεριφορά των αγριόχοιρων, οι οποίοι είναι η δεξαμενή του ιού της ΑΠΧ στο φυσικό περιβάλλον.

11 October 2019
Banner