Ενημέρωση των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας για την Αφρικανική Πανώλη την ερχόμενη εβδομάδα

09 October 2019

Ενημέρωση των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας για την Αφρικανική Πανώλη την ερχόμενη εβδομάδα

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο συνεδριάζει το Συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, με κεντρικούς άξονες συζήτησης τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020, τη δασοκομία και την πορεία των συνομιλιών για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και άλλα θέματα που συνδέονται με την αλιεία έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 15ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Κομισιόν σχετικά με την κατάσταση και τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στις κυριότερες γεωργικές αγορές, αλλά και για μερικά ακόμη θέματα, όπως η βιοοικονομία, η ασφάλεια τροφίμων και η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων.

09 October 2019
Banner
Banner
Banner