Την τιμητική του είχε το αρνάκι αυτόχθονης φυλής Φλώρινας–Πελαγονίας στους Χρυσούς Σκούφους 2021

30 September 2021

Την τιμητική του είχε το αρνάκι αυτόχθονης φυλής Φλώρινας–Πελαγονίας στους Χρυσούς Σκούφους 2021

Στους Χρυσούς Σκούφους 2021, πρωταγωνίστησε  το αρνάκι αυτόχθονης φυλής Φλώρινας – Πελαγονίας, που είχε την τιμητική του σε μια μοναδική γευστική βραδιά στο Grand Ballroom του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία».

Ο σεφ Έκτορας Μποτρίνι με τον σεφ Νίκο Φωτιάδη - πρόεδρο της Μπριγάδας των Σεφ/Slow Food και τον πρόεδρο της ΕΔΟΚ Ελ. Γίτσα

Το αρνάκι αυτόχθονης φυλής Φλώρινας – Πελαγονίας, τη γευστική μοναδικότητα του οποίου ανέδειξε ο βραβευμένος σεφ Έκτορας Μποτρίνι, είναι μία από τις φυλές που προτείνει το πρόγραμμα Signed by Nature το οποίο, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρωτοβουλία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, «συμβάλλει στην εδραίωση της ορθολογικής παραγωγής και κατανάλωσης, με την ανώτερη ποιότητα που εξασφαλίζουν οι ορθές πρακτικές της αειφόρου αιγοπροβατοτροφίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια δράση, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Μπριγάδας των Σεφ/Slow Food και στοχεύει να γίνουν οι σεφ κοινωνοί των μηνυμάτων του προγράμματος, εντάσσοντας στις δημιουργίες τους προϊόντα που παράγονται με αειφόρο τρόπο.

«Σκοπός είναι η αναγνώριση και ανταμοιβή της μεγάλης προσπάθειας των παραγωγών για να συνεχίσουν να δίνουν αυτά τα ιδιαίτερα προϊόντα, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα» σημειώνει σε δήλωσή της, με αφορμή την εκδήλωση των Χρυσών Σκούφων 2021 η Βίκυ Κωστοπούλου, συντονίστρια του προγράμματος, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της σύνδεσης της υψηλής γαστρονομίας με την αειφορία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου στο Grand Ballroom του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», όπου βραβεύθηκαν συνολικά 55 εστιατόρια.

Αυτόχθονη Φυλή Φλώρινας - Πελαγονίας

Τα πρόβατα της φυλής Φλώρινας - Πελαγονίας παραδοσιακά εκτρέφονται σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Φλώρινας και της Κοζάνης. Είναι λιτοδίαιτα και πολύ ανθεκτικά στις δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες, αφού αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους ορεινούς και ημιορεινούς βοσκότοπους ενώ διανύουν με ευκολία μεγάλες αποστάσεις για την εύρεση της τροφής τους. Διασώθηκαν από την εξαφάνιση χάρη στο γενετικό υλικό που διέθετε το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών.

Οι αμνοί της φυλής Φλώρινας - Πελαγονίας παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλή ποιότητα σφάγιου, που την καθιστούν μια αξιόλογη φυλή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, υπό την καθοδήγηση της ΕΔΟΚ,  τρεις κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί εφαρμόζουν εξειδικευμένη παραγωγή κρέατος της φυλής Φλώρινας-Πελαγονίας, με τη βεβαιότητα ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών καταγωγής της.

30 September 2021
Banner