Αραμπατζή: Καινοτομία και γνώση, συστατικά της αειφόρας αγροτικής ανάπτυξης

26 September 2019

Αραμπατζή: Καινοτομία και γνώση, συστατικά της αειφόρας αγροτικής ανάπτυξης

Τις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση των καινοτόμων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές χαιρέτισε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, στην ομιλία της στην Ολομέλεια του 12ου Συνεδρίου του ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, που πραγματοποιείται στη Σεούλ (24-26 Σεπτεμβρίου 2019).

Η κ. Αραμπατζή, τόνισε ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Αγροτική Ανάπτυξη για όλους, που αποτελεί και σύνθημα της παρούσας Κυβέρνησης δεν μπορεί να επιτευχθεί με προσπάθειες αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται, όπως είπε, «πολυμερής συντονισμός ανάμεσα στα κράτη γύρω από κοινούς στόχους για την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι και το πνεύμα της νέας Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη, που εκπονεί η Κυβέρνησή μας και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη των αγροτικών, αναπτυξιακών πολιτικών, που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια».

Η Υφυπουργός σημείωσε τόσο κατά την ομιλία της όσο και κατά το κλειστό γεύμα των ομολόγων της, ότι η νέα Ελληνική Κυβέρνηση και η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θα στηρίξουν τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στη γεωργία (smart farming) με την αναγκαία διαβίβαση της γνώσης στους αγρότες. Καινοτομία και γνώση που συντείνουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης τόσο για τους νέους όσο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους, αντιμετωπίζοντας τις δημογραφικές προκλήσεις και έχοντας ως στόχο, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με διττό αποτέλεσμα: «Αφενός, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας στους οικονομικούς τομείς (γεωργία, δασοκομία, μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός κ.λπ.), προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους,  αφετέρου ενισχύουν τις συνθήκες διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών και την παροχή υπηρεσιών, που εξαλείφουν τις περιφερειακές ανισότητες (μειονέκτημα της απόστασης)». 

Αναφερόμενη στο φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι η μετάβαση σε μια γεωργία με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα αλλά και μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση αλλά και προτεραιότητα της χώρας μας, σε συμφωνία και με τις αρχές της Ε.Ε. για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, έως το 2050.

Επεσήμανε μάλιστα ότι η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, είναι ένας φιλόδοξος στόχος, που απαιτεί από κάθε Κυβέρνηση ένα μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, οι οποίες θα συνεργούν προς το στόχο αυτό. Οι δράσεις για την κλιματική ουδετερότητα μπορεί να δημιουργήσουν κλυδωνισμούς στην απασχόληση, στην υφιστάμενη επιχειρησιακή συμπεριφορά, στο εισόδημα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, στις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας και για το λόγο αυτό απαιτούν χειρισμούς και παρεμβάσεις μείωσης των επιπτώσεών τους.

Ειδικότερα, όπως υπογράμμισε, το νέο μοντέλο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε τη χρήση περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, τις ζημιογόνες συνέπειες της οποίας βιώνουν οι Έλληνες παραγωγοί. 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές από όλες τις χώρες και όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων με το αντικείμενο παραγόντων και διερευνήθηκαν ειδικότερα ζητήματα, από το είδος των νέων ψηφιακών τεχνολογιών μέχρι τις απαραίτητες πολιτικές, που απαιτούνται για την υιοθέτησή τους.

26 September 2019
Banner