Στη Φ. Αραμπατζή η αρμοδιότητα των κτηνοτροφικών θεμάτων και η εποπτεία του ΕΦΕΤ

07 August 2019

Στη Φ. Αραμπατζή η αρμοδιότητα των κτηνοτροφικών θεμάτων και η εποπτεία του ΕΦΕΤ

Τις αρμοδιότητες των κτηνοτροφικών θεμάτων και της εποπτείας του ΕΦΕΤ αναλαμβάνει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Σύμφωνα με την Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3134/Β/6-8-2019, στην κα Αραμπατζή ανατίθενται η άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή, ως ακολούθως:

α) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με το σύνολο των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, που υπάγονται σε αυτή,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, με το σύνολο των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, που υπάγονται σε αυτή,

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων, που υπάγονται σε αυτή.

Επιπλέον, από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ανατίθενται:

i) η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

ii) η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

iii) η Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών

Η υφυπουργός θα έχει επίσης την κρίσιμη αρμοδιότητα της εποπτείας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Αντιστοίχως, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας, που είναι αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αναλαμβάνει επίσης τις αρμοδιότητες της Γ.Δ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

07 August 2019
Banner