Αποθεματοποίηση μέχρι 5 μήνες στα χοιρινά

05 March 2015

Αποθεματοποίηση μέχρι 5 μήνες στα χοιρινά

Story Highlights

  • Αποφασίστηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μέτρο της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης στον τοµέα του χοιρινού κρέατος
  • Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης στις 24 Φεβρουαρίου

Related Articles

Αποφασίστηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μέτρο της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης στον τοµέα του χοιρινού κρέατος µε σκοπό να µειωθεί η πίεση που υφίσταται η αγορά του προϊόντος. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης στις 24 Φεβρουαρίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Κοµισιόν δίνει ένα σταθερό ποσό συµβάλλοντας στα βασικά κόστη της αποθήκευσης για ορισµένα τεµάχια χοιρινού κρέατος (για 90-150 ηµέρες).
Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο αφού η τιμή του χοιρινού σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά έχει υποστεί σημαντική μείωση εξαιτίας του ρωσικού εμπάργκο και της αυξημένης παραγωγής χοιρινού στην Ε.Ε. Παρά τις εκτιμήσεις για ανάκαμψη, τους τελευταίους 6 μήνες η τιμή του χοιρινού παραμένει μειωμένη κατά 20% από το μέσο όρο των τελευταίων 5 χρόνων.
«Πιστεύω ότι το μέτρο της ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας να ανταποκριθούμε στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς», ανέφερε ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, ο οποίος ένα μήνα πριν στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο.
Όπως είπε με αυτό το μέτρο θα αποσυρθεί ένας σημαντικός όγκος του προϊόντος από την αγορά, με αποτέλεσμα την τοποθέτηση ενός ορίου στο πλαίσιο της αγοράς, την σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης των αγροτών και την ανάκαμψη της αγοράς.

05 March 2015
Banner
Banner