Αποστόλου: Υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στα προϊόντα κρέατος

27 June 2016

Αποστόλου: Υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στα προϊόντα κρέατος

Story Highlights

  • Β. Αποστόλου: "Πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα των αγροτών μας ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητά του ισότιμα σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Related Articles

Την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων στην κτηνοτροφία και στα οπωροκηπευτικά, επισήμανε ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β. Αποστόλου (στη φωτο μαζί με τον γ.γ. του ΥΠΑΑΤ Χαρ. Κασίμη) κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο σήμερα και αύριο.

Ο υπουργός πρότεινε, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση εναρμονισμένης νομοθεσίας για την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής-προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί ισχυρή στήριξη στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας και στον κλάδο του χοίρειου κρέατος. Στην παρέμβασή του υποστήριξε επίσης την ύπαρξη σε μόνιμη βάση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης των τυριών.

Πιο αναλυτικά, στην προφορική του παρέμβαση στην ενότητα «Κατάσταση της αγοράς», ο κ. Αποστόλου ανέφερε:

«Οι τομείς της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών βιώνουν μία βαθύτατη κρίση, η οποία μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία λήψης μέτρων αντιμετώπισης των διαρθρωτικών τους προβλημάτων.

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών είναι πολύ σημαντικός λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα των προϊόντων του, o οποίος έχει περιοριστεί λόγω του ρωσικού εμπάργκο. Η συνέχιση των έκτακτων μέτρων και μετά την 30η Ιουνίου 2016 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ωστόσο θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά στις κατανεμηθείσες ποσότητες. Το πρόβλημα είναι έντονο ιδιαίτερα για ευπαθή προϊόντα όπως τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα κηπευτικά. Έχουμε επίσης ζητήσει την επικαιροποίηση των τιμών απόσυρσης προκειμένου να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής.

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας βιώνει μια συνεχή κρίση τα τελευταία χρόνια. Η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα της χώρας μου συνδέεται με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με αυξημένο κόστος παραγωγής, έλλειψης ρευστότητας, αδυναμίας δανεισμού, με αθρόες εισροές φθηνότερης πρώτης ύλης από χώρες με υπερπαραγωγή.

Το αποτέλεσμα είναι ότι παλεύουν για την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές όπου οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι δυσκολότερες.

Επίκεντρο των μέτρων θα πρέπει να είναι η διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα δεν προκύπτουν μόνο από τη μεταβλητότητα των τιμών αλλά και από τη μεταβλητότητα του εισοδήματος.

Πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα για το πρόβλημα της ανισοκατανομής της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας ή γιατί η μείωση των τιμών παραγωγού δεν αντανακλάται στην τιμή αγοράς του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τον καταναλωτή.

Προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς θα συμβάλουν:

- H καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών,

- η στήριξη των συλλογικών δράσεων των παραγωγών,

- η θέσπιση εναρμονισμένης νομοθεσίας για την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής-προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίξουμε μέτρα τα οποία ενθαρρύνουν τη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων σε προϊόντα τα οποία παράγονται εκτός αυτών των περιοχών. Η υιοθέτηση τέτοιων τακτικών παραπλανά τους καταναλωτές και δρα εις βάρος των παραγωγών αυθεντικών προϊόντων μίας γεωγραφικής περιοχής κάνοντας αθέμιτη εκμετάλλευση της ονομασίας αυτών.

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων και η ανάπτυξη ενός νομικά εφικτού ευρωπαϊκού εργαλείου εξαγωγικών πιστώσεων το οποίο θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ισότιμα από όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς θα βοηθήσει στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Η ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εποπτείας της γαλακτοπαραγωγής και η δημιουργία Ομάδας Υψηλού Επιπέδου θα συνεισφέρει στην υποβολή των κατάλληλων προτάσεων για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων του τομέα.

Ως προς τα μέτρα της ιδιωτικής αποθεματοποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων υποστηρίζουμε την ύπαρξη σε μόνιμη βάση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης των τυριών.

Η υλοποίηση των νέων αλλά και έκτακτων προγραμμάτων προώθησης και η προστασία των συμφερόντων της Ένωσης κατά τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής με τις Τρίτες Χώρες θα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Υποστηρίζουμε μέτρα τα οποία θα αξιοποιήσουν κοινοτικούς πόρους και θα ενισχύσουν άμεσα τη ρευστότητα των παραγωγών μας καθώς και μέτρα ειδικά για τις μειονεκτικές περιοχές και περιοχές με περιορισμένες επιλογές για άλλες αγροτικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στη στήριξη του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων.

Στον κλάδο του χοίρειου κρέατος, που είναι ένας κλάδος ελλειμματικός για τη χώρα μου με ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής, η ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ως έκτακτο μέτρο μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στη βελτίωση της αγοράς.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο γεωργικός τομέας αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη μας. Πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα των αγροτών μας ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητά του ισότιμα σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

27 June 2016
Banner
Banner