Αποστόλου: Ταμείο Επενδύσεων Αγροτικού Τομέα και ΟΣΔΕ μέσω των δομών Συμβουλευτικής υποστήριξης

02 February 2018

Αποστόλου: Ταμείο Επενδύσεων Αγροτικού Τομέα και ΟΣΔΕ μέσω των δομών Συμβουλευτικής υποστήριξης

Τη σύσταση Ταμείου χρηματοδότησης και στήριξης των επενδύσεων του αγροτικού τομέα ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου κατά την τελετή εγκαινίων της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων AGROTICA.

Το Ταμείο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, με πόρους από 3% έως 7% των συνολικών πόρων του ΠΑΑ, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε μέτρα όπως της μεταποίησης, των σχεδίων βελτίωσης και των ιδιωτικών δράσεων του LEADER.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός υπογράμμισε πως οι στρατηγικοί στόχοι του ΥΠΑΑΤ για το έτος 2018 επικεντρώνονται στην ενεργοποίηση σημαντικών μέτρων (δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης παραγωγών, Συνεργασίας, ανάδειξης της Ποιότητας, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.ά.), που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών και στη διαρθρωτική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του υπουργού:

«Εγκαινιάζουμε σήμερα τη μεγαλύτερη AGROTICA όλων των εποχών. Συγχαρητήρια στη Διοίκηση της ΔΕΘ για την οργάνωση και στους εκθέτες για τη συμμετοχή τους. Η συγκυρία είναι ιστορική για τον αγροτικό χώρο, γιατί όλα δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Κι αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα στοιχεία της Eurostat, που μιλούν για άνοδο του εισοδήματος, αλλά και του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων που από 2 δισ. πριν δύο χρόνια οδεύει προς μηδενισμό.

Πάνω από όλα όμως φάνηκε η ζωντάνια που βιώσαμε στον αγροτικό χώρο μέσα από τα αναπτυξιακά συνέδρια και βιώνουμε και σήμερα με την AGROTICA στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε στρατηγικό σχέδιο… Έχουμε πόρους 5,6 δισ. από το ΠΑΑ (2014-2020)... κυρίως όμως έχουμε τους ανθρώπους που θέλουμε να το υπηρετήσουν, τους αγρότες αλλά και όλους εσάς που στηρίζετε το χώρο.

Η πλειοψηφία των αναπτυξιακών δράσεων του ΠΑΑ έχει ήδη προκηρυχθεί. Συνολικά, σε μόλις δύο έτη από την έγκρισή του, το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων που έχουν προκηρυχθεί ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. €, ενώ περισσότερα από 3,8 δισ. € έχουν δεσμευθεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 65% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές και την απορρόφηση του ΠΑΑ, για τις δύο πρώτες χρονιές, το 2016 και το 2017 ξεπέρασαν το 1,5 δισ., δηλαδή το 31%.

Υπερκαλύψαμε δηλαδή το στόχο του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο ΠΔΕ και κατ’ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Είμαστε αυτή την ώρα δεύτεροι ως προς το ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.

Οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά, το 2018, είναι εξίσου φιλόδοξοι.

Θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην ενεργοποίηση των μέτρων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών, δομές που απουσιάζουν από τον πρωτογενή τομέα και που έχουμε ήδη προετοιμάσει εντατικά το προηγούμενο διάστημα μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση, καθώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν για να στηρίξουν την διαρθρωτική ανασυγκρότηση του τομέα.

Και αναφέρομαι στις δομές για την τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και κατ’ επέκταση η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα σε τομείς όπως της γεωργίας ακριβείας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της βιοοικονομίας κλπ., αλλά και η αξιοποίηση του επιστημονικού και γεωτεχνικού μας δυναμικού που υποαπασχολείται ή εξαναγκάζεται σε φυγή στο εξωτερικό. Μέσα από τις δομές αυτές θα αντιμετωπίσουμε και ζητήματα δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Αναφέρομαι επίσης στις δομές Συνεργασίας για τη μεταφορά γνώσης και την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με στόχο την αναζήτηση νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.

Θα συνεισφέρουν επίσης και στην σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και θα βελτιώσουν τη θέση και το εισόδημα των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας.

Επιπρόσθετα, μέσω των συμπράξεων αυτών μπορούν να αναζητηθούν νέοι τρόποι σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με την πλούσια φυσική, πολιτιστική και αγροτική παράδοση και κληρονομιά των αγροτικών περιοχών καθώς και του σημαντικού τουριστικού δυναμικού της χώρας.

Επίσης, η ανάδειξη της Ποιότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας, και τη νέα χρονιά θα ενεργοποιήσουμε το μέτρο για την ενίσχυση της ποιότητας και εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η πιστοποίηση των παραγωγών για την εξασφάλιση ποιοτικών σημάτων για τα προϊόντα τους καθώς και η προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από συνεργατικά σχήματα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Τέλος, στους στόχους της νέας χρονιάς περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων του προγράμματος, με πόρους από 3% έως 7% των συνολικών πόρων του ΠΑΑ, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε μέτρα όπως της μεταποίησης, των σχεδίων βελτίωσης και των ιδιωτικών δράσεων του LEADER.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία εκπονεί την προβλεπόμενη από τον κανονισμό σχετική μελέτη διάγνωσης των χρηματοδοτικών αναγκών και επιλογής των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε μέσα στο 2018 να οδηγηθούμε στη σύσταση του αντίστοιχου ταμείου στήριξης των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Διανύσαμε ήδη ως κυβέρνηση τρία χρόνια, στα οποία πορευτήκαμε με συνέπεια και οδηγό μας την πίστη μας ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας και οι αγροτικές μας περιοχές αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Στην κατεύθυνση αυτή κανείς δεν αρνείται ότι θα χρειαστεί η ανάλωση πολύτιμων δυνάμεων και πόρων, ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και προβλήματα, όμως η ανάγκη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των παραγωγών και των κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι τόσο μεγάλη και επιτακτική που δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας ή εφησυχασμού.

Ήδη όλα δείχνουν ότι η χώρα μας το 2018 βγαίνει από την κρίση. Στην πορεία αυτή η συμβολή μας θα είναι ουσιαστική, όχι μόνο γιατί ο αγροτικός χώρος έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να πρωταγωνιστήσει, ούτε γιατί έχουμε τους πολύτιμους πόρους του ΠΑΑ, που ασφαλώς τους χρειαζόμαστε, αλλά και γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ελλήνων αγροτών.

Με αυτές τις σκέψεις και δεσμεύσεις εγκαινιάζουμε τη φετινή AGROTICA.

Να ’στε σίγουροι ότι θα το κάνουμε πολλές χρονιές ακόμη.

Καλή επιτυχία στις εργασίες σας».

02 February 2018
Banner