Αποστόλου: Καινοτομία και συνεργατικότητα, κλειδιά για την αγροτική ανάπτυξη

21 November 2016

Αποστόλου: Καινοτομία και συνεργατικότητα, κλειδιά για την αγροτική ανάπτυξη

Για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο μίλησε ανοίγοντας τις εργασίες του 1ου Συνεδρίου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το διήμερο (σήμερα και αύριο) Συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας) κι έχει ως θέμα «Δικτύωση για την προώθηση της Καινοτομίας στον αγροτικό χώρο».

Στην ομιλία του ο υπουργός επισήμανε ότι «η καινοτομία δεν είναι κάποιος νεολογισμός σαν όρος, ούτε αποτέλεσμα της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη εξέλιξη». Προσέγγισε δε την έννοια της καινοτομίας από άποψη πολιτική και οικονομική («Η καινοτομία είναι πάντα ό,τι πιο δυναμικό, αυτό που μπορεί να κινητοποιήσει μια χώρα σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης), αλλά και τεχνοκρατική. Όπως ανέφερε, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, «είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί η καινοτομία, και με την τεχνολογική και με την οργανωτική μορφή, στις γεωργικές δραστηριότητες και στη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων».

Συνέδεσε μάλιστα την καινοτομία με τη συνεργατικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα, αναφέροντας χαρκτηριστικά: «Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς και της αδυναμίας των επιχειρήσεων να επενδύσουν κατά μόνας στην Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι ανάγκη να προωθηθούν συνεργασίες. Η κατεύθυνση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με την πρωτοβουλία Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο. Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την αξιοποίηση συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από το Μέτρο 16 δίνεται η ευκαιρία για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών, αλλά και πρακτικών παραγωγής που να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Προωθούνται θάλεγα γενικά μέθοδοι συνεργασίας και κοινές δράσεις μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα, με σκοπό την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Θέλω να επισημάνω πριν τελειώσω και να επιμείνω, όχι άνευ λόγου, ότι το Δίκτυο αυτό είναι εθνικής εμβέλειας, είναι Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και ως τέτοιο πρέπει από κάθε άποψη να δομηθεί και να λειτουργήσει, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Σας παρακινώ λοιπόν, ξεκινώντας με το σημερινό μας συνέδριο, να γίνετε τεχνοκράτες ευαγγελιστές της καινοτομίας και της συνεργατικής σύμπραξης στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης και σας βεβαιώνω ότι εμάς, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Υπηρεσίες του, θα μας έχετε -στη σημαντική αυτή προσπάθεια για τη χώρα μας- διαρκώς δίπλα σας».

21 November 2016
Banner
Banner