Μειώνεται η χρήση αντιβιοτικών σε ζώα

30 June 2021

Μειώνεται η χρήση αντιβιοτικών σε ζώα

Η χρήση αντιβιοτικών έχει μειωθεί και τώρα είναι πιο χαμηλή στα παραγωγικά ζώα από ό,τι στους ανθρώπους. Αυτά αναφέρει η τελευταία έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Η αντιμικροβιακή αντοχή είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που αντιπροσωπεύει μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση. Σε αυτό το φόντο έρχεται η έκθεση των τριών οργανισμών που παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση αντιβιοτικών και την ανάπτυξη της αντιμικροβιακής αντοχής (AMR) στην Ευρώπη για το χρονικό διάστημα 2016-2018.

Η σημαντική μείωση της χρήσης αντιβιοτικών σε παραγωγικά ζώα υποδηλώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο αποδεικνύονται αποτελεσματικά.

Η εικόνα βέβαια ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα και ανά κατηγορία αντιβιοτικών. Για παράδειγμα, οι αμινοπενικιλίνες, οι κεφαλοσπορίνες 3ης και 4ης γενιάς και οι κινολόνες χρησιμοποιούνται περισσότερο στους ανθρώπους παρά στα παραγωγικά ζώα, ενώ οι πολυμυξίνες (κολιστίνη) και οι τετρακυκλίνες χρησιμοποιούνται περισσότερο στα παραγωγικά ζώα παρά στους ανθρώπους.

Η έκθεση δείχνει ότι η χρήση σειράς αντιβιοτικών όπως τα παραπάνω στον άνθρωπο σχετίζεται με αντοχή σε αυτά τα αντιβιοτικά στις λοιμώξεις Escherichia coli σε ανθρώπους. Παρόμοιες συνδέσεις βρέθηκαν και για παραγωγικά ζώα.

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης τους δεσμούς μεταξύ της χρήσης αντιβιοτικών σε ζώα και της αντιμικροβιακής αντοχής σε βακτήρια από παραγωγικά ζώα, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με την αντιμικροβιακή αντοχή σε βακτήρια από ανθρώπους. Ένα παράδειγμα είναι το Campylobacter spp., που βρίσκονται σε παραγωγικά ζώα και προκαλούν τροφιμογενείς μολύνσεις στον άνθρωπο.

30 June 2021
Banner
Banner