Άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ

04 October 2016

Άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Στο θέμα της άνισης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ αναφέρεται με ερώτησή του προς τον υπουργό Εργασίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ακριώτης. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση με θέμα «Αύξηση ορίου για τον συμψηφισμό οφειλών των ασφαλισμένων ΟΓΑ», ο βουλευτής παρατηρεί ότι η σύνταξη για τους δικαιούχους του ΟΓΑ χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των 4.000 ευρώ, τη στιγμή που η σύνταξη για τους δικαιούχους του ΙΚΑ ή του ΟΑΕΕ μπορεί να καταβάλλεται, εάν το οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ (ΙΚΑ) ή 20.000 ευρώ (ΟΑΕΕ). Ο κ. Ακριώτης ρωτά τον υπουργό αν προτίθεται να θεσπίσει ενιαίο όριο, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) για συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών με τις συντάξεις.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013, η σύνταξη για τους δικαιούχους του ΟΓΑ χορηγείται, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, δεν είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000€) ευρώ. Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι της ολοσχερούς εξόφλησής του, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης. Εάν οι οφειλές υπερβαίνουν τις 4.000€, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο της οφειλής που υπερβαίνει τις 4.000€, προκειμένου στη συνέχεια ο ΟΓΑ να δύναται να εκδώσει απόφαση συνταξιοδότησης. Εάν ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή,  η απόφαση δεν εκδίδεται, το ποσό των οφειλών αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε τιμές ασφαλιστικών κατηγοριών και επιπλέον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3996/2011, συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.4075/2012, ΦΕΚ Α 89 / 11.4.2012, και υλοποιήθηκε με την Φ1500/οικ.9696/195/08-08-2014 Υπουργική Απόφαση, η σύνταξη για τους δικαιούχους του ΙΚΑ ή του ΟΑΕΕ δύναται να καταβάλλεται, εάν το οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ  (για το ΙΚΑ) ή 20.000 ευρώ (για τον ΟΑΕΕ).

Είναι προφανές ότι πρόκειται για περίπτωση άνισης μεταχείρισης των ασφαλισμένων από τη νομοθεσία. Επισημαίνω, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΓΑ, ο αριθμός των ασφαλισμένων που οι οφειλές τους υπερβαίνουν τις 4.000€ είναι 58.205, από τους οποίους οι 56.881 δηλαδή το 97,7% οφείλουν ποσά έως 12.000€, ποσό το οποίο υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου ανώτατου ορίου που ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία αυτή σε βάρος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται ο Υπουργός να δώσει λύση στο ζήτημα αυτό είτε θεσπίζοντας νέο όριο για τους δικαιούχους του ΟΓΑ στις 12.000€ είτε, στα πλαίσια του ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) θεσπίζοντας ενιαίο όριο ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) για συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών με τις συντάξεις;

2. Επιπρόσθετα, εξετάζει ο Υπουργός τη δυνατότητα ανάκτησης του δικαιώματος σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων το είχαν απολέσει λόγω οφειλών, εφόσον οι οφειλές αυτές δεσμευτούν προκαταβολικά από τη μελλοντική σύνταξη του δικαιούχου ανεξάρτητα από το ύψος των οφειλών;»

04 October 2016
Banner
Banner