Αναθεωρούνται τα πρότυπα εμπορίας στα γεωργικά προϊόντα – Διαβούλευση ξεκινά η Κομισιόν

09 June 2021

Αναθεωρούνται τα πρότυπα εμπορίας στα γεωργικά προϊόντα – Διαβούλευση ξεκινά η Κομισιόν

Δημόσια διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας γεωργικών προϊοντων, ξεκίνησε η Κομισιόν.

Η διαβούλευση, που θα είναι ανοιχτή από τις 8 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2021, εξετάζει ειδικότερα τη δυνατότητα των προτύπων εμπορίας να αυξήσουν την προσφορά βιώσιμων προϊόντων. Πραγματοποιείται δε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Παραγωγοί, έμποροι, λιανεμπόριο, καταναλωτές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι εθνικές αρχές μπορούν να πάρουν μέρος στη διαβούλευση.

Σημειώνεται ότι τα πρότυπα εμπορίας καθορίζουν, μέσω υποχρεωτικών ή προαιρετικών κανόνων, την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο. Τα πρότυπα στηρίζονται σε τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος για τον καθορισμό ομοιόμορφων εμπορικών χαρακτηριστικών.

Για τα γεωργικά προϊόντα, αυτό καλύπτει τη φρεσκάδα ή την ταξινόμηση βάσει μεγέθους, την παρουσίαση, την επισήμανση, τη συσκευασία κ.λπ., ωστόσο οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί επίσης να επηρεάσουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής.

Τα πρότυπα εμπορίας ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για προϊόντα που καταλήγουν στον καταναλωτή και εξειδικεύουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούνται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής» για προϊόντα πουλερικών).

09 June 2021
Banner