Αναστέλλονται όλα τα προγράμματα κατάρτισης Νέων Γεωργών. Κλειστές και οι έξι ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ

11 March 2020

Αναστέλλονται όλα τα προγράμματα κατάρτισης Νέων Γεωργών. Κλειστές και οι έξι ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αποφυγή διάδοσης του SARS-CoV-2 (Κορονοϊού) στη χώρα και αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναστέλλεται η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Οικοτροφείων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επίσης αναστέλλονται όλα τα προγράμματα κατάρτισης των «Νέων Γεωργών» που αυτή τη στιγμή ευρίσκονται σε εξέλιξη ή επρόκειτο να ξεκινήσουν στις επόμενες 14 ημέρες.

Νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την συνέχιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας θα υπάρξουν αναλόγως των επίσημων ενημερώσεων των υγειονομικών αρχών της χώρας, κεντρικών ή τοπικών.

11 March 2020
Banner
Banner