Αναπτυξιακό ρόλο βλέπει για τα Επιμελητήρια ο Γ.Γ. Εμπορίου

26 September 2016

Αναπτυξιακό ρόλο βλέπει για τα Επιμελητήρια ο Γ.Γ. Εμπορίου

O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, επισκέφθηκε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, για συνάντηση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Κρήτης, με θέμα: «Ο Ρόλος των Επιμελητηρίων για ένα νέο Αναπτυξιακό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον»

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Εμμανουήλ Αλιφιεράκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Ιωάννης Μαργαρώνης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γεώργιος Γιακουμάκης.

Εκτός των Προέδρων, στη συνάντηση παραβρέθηκαν και μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των παραπάνω Επιμελητηρίων.

Ο κ. Παπαδεράκης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την επικείμενη νέα νομοθεσία που θα διέπει τα Επιμελητήρια. Συγκεκριμένα, εξήγγειλε ότι στο εξής τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, ανατίθενται στα Επιμελητήρια: Τα Κέντρα αυτά, έχουν ως στόχο τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών μιας επιχείρησης με το δημόσιο, και θα λειτουργήσουν με προοπτική την υποστήριξη όλων των αναγκών που έχει μια επιχείρηση, παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση στα πρώτα της βήματα αλλά και σε θέματα χρηματοδότησης κλπ.

Αυτή η εξέλιξη, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας, σε συνδυασμό με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θα τονώσει την οργανωτική ικανότητα των Επιμελητηρίων καθώς και τον ρόλο τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Ο κ. Παπαδεράκης τόνισε επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συγκρότησης των Επιμελητηρίων με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμβολή τους και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο κ. Παπαδεράκης, συμπλήρωσε ότι οι αλλαγές στον Επιμελητηριακό νόμο θα συνδυαστούν και με αντίστοιχες αλλαγές στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως επίσης και με το νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες μιας στάσης, το οποίο ορίζει την περαιτέρω συντόμευση της διαδικασίας ίδρυσης μιας επιχείρησης και εισάγει ως νέο στοιχείο τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης.

Από πλευράς τους οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Κρήτης κατέθεσαν τις απόψεις και προτάσεις τους στο σύνολο των θεμάτων που τέθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα.

26 September 2016
Banner