Ανάλυση και διευκρινίσεις για την πλατφόρμα easyagroexpo.gov.gr στο webinar του ΙΠΚ / ΣΕΤΕ-ΣΕΒΕΚ

10 February 2021

Ανάλυση και διευκρινίσεις για την πλατφόρμα easyagroexpo.gov.gr στο webinar του ΙΠΚ / ΣΕΤΕ-ΣΕΒΕΚ

Μέσα από μία ιδιαίτερα πλήρη και αναλυτική εισήγηση, τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαίρη Γιαννιού (Προϊσταμένη του Τμήματος Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίμων) και Ανθούλα Λάγιου (Κτηνίατρος MSc του Τμήματος Σφαγείων, Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής) συνεπικουρούμενες από τις κυρίες Παπαδάκη, Κατσιχόλη, Ντούτου και τον κ. Φλώρο) παρουσίασαν τη λειτουργική εφαρμογή της Ψηφιακής Πλατφόρμας easyagroexpo.gov.gr του ΥπΑΑΤ (στο πλαίσιο του gov.gr ΒΕΤΑ).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8/2/21 σε ανοιχτή διαδικτυακή ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους με τον τομέα κρέατος και παρασκευασμάτων αυτού, την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος (ΙΠΚ) και η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ.

Εκτός της ανάλυσης των χαρακτηριστικών και της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων στην εν λόγω εφαρμογή, παρουσιάσθηκαν στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα παραδείγματα από περιπτώσεις έκδοσης Πιστοποιητικών εξαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης και σε χώρες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών που προκύπτουν από την τελική επιβεβαίωση και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

Τα στελέχη του ΥπΑΑΤ εξέφρασαν για μια ακόμα φορά την προθυμία τους για απαντήσεις προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, δήλωσαν πρόθυμοι για επανάληψη της τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να δοθούν τυχόν επιμέρους χρήσιμες διευκρινίσεις στους ασχολούμενους με τις εξαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Στο ΙΠΚ θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με ερωτήσεις και διευκρινίσεις που θα τεθούν στην προσεχή ενημερωτική ανοιχτή τηλεδιάσκεψη και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνουν μέσω του e-mail ipk@sevek.gr.

10 February 2021
Banner
Banner