Ανάκληση λουκάνικου λόγω σαλμονέλα

22 June 2015

Ανακλήθηκε από τον ΕΦΕΤ προϊόν από την κυκλοφορία, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. Το κρούσμα διαπιστώθηκε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου που εντάσσσεται στο πρόγραμμα "Επίσημος έλεγχος μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων".
Το προϊόν το οποίο ανακλήθηκε φέρει την εμπορική ονομασία "λουκάνικο χωριάτικο Si νωπό", είναι βάρους 0,310 kg, έχει αριθμό παρτίδας 201505180021 και έχει παραχθεί από την εταιρεία "Γκασνάκης Γ. Αντώνιος" που εδρεύει στο Καμποχώρι Ημαθίας.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

22 June 2015
Banner