Άλλοι 6.000 Ευρωπαίοι αγρότες μπήκαν στο Πρόγραμμα Μείωσης της Παραγωγής Γάλακτος

19 October 2016

Άλλοι 6.000 Ευρωπαίοι αγρότες μπήκαν στο Πρόγραμμα Μείωσης της Παραγωγής Γάλακτος

Ολοκληρώθηκε και το δεύτερο κύμα αιτήσεων από την πλευρά όσων παραγωγών ήθελαν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μείωσης της Παραγωγής Γάλακτος. Πρόκειται για το πακέτο ενίσχυσης που θα έπαιρναν όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έκανε τον Ιούλιο η Κομισιόν διά του αρμοδίου Επιτρόπου Φιλ Χόγκαν. Με το πρώτο κύμα αιτήσεων οι ποσότητες μείωσης της παραγωγής που διετίθετο να επιδοτήσει η Κομισιόν είχαν καλυφθεί κατά 98,9% μετά τις αιτήσεις που κατέθεσαν 52.000 Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι από 27 κράτη μέλη (εκτός της Ελλάδας). Ετσι, δόθηκε και μία δεύτερη ευκαιρία για το υπολειπόμενο 1,1% της ποσότητας. Αυτή τη φορά μάλιστα η ποσότητα κατά την οποία προσφέρθηκαν να μειώσουν την παραγωγή γάλακτος οι αγελαδοτρόφοι ξεπέρασε κατά 8 περίπου φορές τη ζητούμενη από την Κομισιόν, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί ένας συντελεστής κατανομής με βάση τον οποίο γινόταν αποδεκτό για επιδότηση μόνο ένα μέρος της προσφοράς του παραγωγού. Δηλαδή, ένας παραγωγός που προσφέρθηκε να μειώσει την παραγωγή κατά 100 τόνους θα ενισχυθεί μόνο για την ποσότητα των 12,46 τόνων.

Ανάμεσα στους περίπου 5.000 παραγωγούς που αιτήθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, δεν υπήρχε ούτε αυτή τη φορά κάποιος από την Ελλάδα (ομοίως και για τη Μάλτα και την Κύπρο, χώρες από τις οποίες στο προηγούμενο κύμα αιτήσεων του Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί μικρός αριθμός αιτήσεων).

19 October 2016
Banner
Banner