Αλλάζει χέρια η ΝΙΚΑΣ

22 February 2016

Αλλάζει χέρια η ΝΙΚΑΣ

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Π.Γ. NIKAΣ ΑΒΕΕ βρέθηκε το επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει τον έλεγχό της, ύστερα από συμφωνία με τις δυο βασικές δανείστριες τράπεζες, την Alpha Bank και την Eurobank. Πρόκειται για τους Ομίλους Θεοδωρόπουλου - Chipita και Βιτζηλαίου - Impala Invest B.V. Οι δυο εταιρείες με συμμετοχή από 50% θα αναλάβουν να υπογράψουν συμφωνία με σκοπό α) την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας μέσω συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο και β) την παράλληλη αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και των θυγατρικών της.
Η ΝΙΚΑΣ ανήκει στον επενδυτικό όμιλο Πλακόπητα – Global Finance, o οποίος την είχε εξαγοράσει από τον ιδρυτή της Παναγιώτη Νίκα. Η ολλανδική Impala, ελληνικών συμφερόντων, είχε αποκτήσει πριν μερικούς μήνες τον έλεγχο και της νέας εταιρείας που είχε ιδρύσει στο μεταξύ ο Π. Νίκας, της Λακωνικής Τροφίμων. Αυτή η εξαγορά είχε γίνει μέσω θυγατρικής της Impala, της βουλγαρικής Bella.

22 February 2016
Banner