Αλλαντικά, πουλερικά, γαλακτοκομικά, από παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

10 October 2017

Αλλαντικά, πουλερικά, γαλακτοκομικά, από παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Πουλερικά και κουνέλια, αλλαντικά και γαλακτοκομικά προϊόντα θα πωλούν παραγωγοί πωλητές στις αγορές υπαίθριου εμπορίου, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση «για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συγκεκριμένων υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», αποκαθιστά για τους παραγωγούς «μια αδικία του προηγούμενου νόμου, που τους στερούσε τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου και συνεπώς να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτοτελώς εκτός λαϊκών αγορών». Συγχρόνως ενθαρρύνει «τη συμμετοχή των παραγωγών μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών στο υπαίθριο εμπόριο».

Πιο συγκεκριμένα, στο Άρθρο 7 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, ορίζεται ότι τα είδη εμπορίας για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή είναι μεταξύ άλλων και:

  • Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού (απαιτείται άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης).
  • Πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία (απαιτείται άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας – ειδικά οι παραγωγοί που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγόμορφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση)
  • Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας
  • Αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, προβλέπονται πρόσθετα «χαρτιά» που αφορούν την έγκριση της τρίτης μονάδας.
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα (με μια σειρά προϋποθέσεις, για την περίπτωση του κτηνοτρόφου που αξιοποιεί τα εθνικά μέτρα για ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, για την περίπτωση κτηνοτρόφων που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση, για κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες “μικρών επιχειρήσεων” παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους […] εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης».

Επιπλέον, το Άρθρο 17 αφορά τα είδη εμπορίας για τους επαγγελματίες πωλητές. Αυτά τα είδη χωρίζονται σε 6 κατηγορίες:

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης: νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια, βιολογικά νωπά των παραπάνω ειδών, αλλά και βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα: τυροκομικά, αλλαντικά, όσπρια, καφές, οίνος, ελαιόλαδο, μέλι κ.ά., βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

Δ. Είδη κηπουρικής.

Ε. Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών.

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α έως και ΣΤ […] Ειδικά κάθε πωλητής της κατηγορίας Α μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως 3 προϊόντα της κατηγορίας Γ και αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α, Γ, Δ».

Εδώ το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

10 October 2017
Banner