Αλλαγές στο παρατηρητήριο τιμών

26 November 2015

Αλλαγές στο παρατηρητήριο τιμών

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπεγράφη την Τρίτη 24/11/2015. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός συνεργιών μεταξύ του ELTRUN και της Γενικής Γραμματείας στο πλαίσιο της αναθεώρησης, ανανέωσης και βελτίωσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Τροφίμων και Προϊόντων Καθημερινής Χρήσεως (www.e-prices.gr) και του Παρατηρητηρίου Τιμών Διδάκτρων (gge.gov.gr).
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την παρούσα κατάσταση, διαπιστώνεται ότι το Παρατηρητήριο Τιμών δεν είναι φιλικό και χρήσιμο, εν τέλει, προς το χρήστη - καταναλωτή, αφενός, ενώ δεν παρέχει και στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας άμεση επεξεργασμένη πληροφορία για τις μεταβολές των τιμών και τις αιτίες που τις δημιουργούν, αφετέρου. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η συνεργασία προσβλέπει στο καθορισμό εκείνων των ενεργειών που θα βελτιώσουν άμεσα τις υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου Τιμών. Επιπλέον, θα εκπονηθεί μελέτη για τη συνολική αναβάθμιση του Παρατηρητηρίου Τιμών, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα.
Οι ανάγκες, λοιπόν, επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του Παρατηρητηρίου Τιμών, από τη μία, και η σωρευμένη επιστημονική γνώση σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογών του ELTRUN, από την άλλη, δημιούργησαν ευνοϊκό κλίμα για την έναρξη της συνεργασίας. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ' Προστασίας Καταναλωτή κος Παπαδεράκης Αντώνης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους εκπροσώπους του Εργαστηρίου για τη διάθεση συνεργασίας που επιδεικνύουν, ενώ από την πλευρά του ο Διευθυντής του ELTRUN, καθηγητής κος Δουκίδης Γεώργιος, θεώρησε ως υποχρέωση του ELTRUN και γενικά των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων να συμβάλλουν εμπράκτως στη διάχυση της γνώσης και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

26 November 2015
Banner
Banner