Αλλαγές και στις υγειονομικές διατάξεις;

22 August 2016

Αλλαγές και στις υγειονομικές διατάξεις;

Ευρεία αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου άσκησης και εφαρμογής της Δημόσιας Υγείας ετοιμάζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα μια Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε στις αρχές Ιουνίου το Υπουργείο Υγείας εξετάζει όλα τα σχετικά ζητήματα (συντήρηση τροφίμων, αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων, έγκριση λειτουργίας κ.ά) με στόχο να εντοπίσει δυσλειτουργίες, αλληλοεπικαλύψεις και να προχωρήσει σε αναμόρφωση - επικαιροποίηση διατάξεων νόμων και στην προώθηση αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων.

Στην απόφαση ορισμού της Ομάδας Εργασίας, η οποία αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν έχει τεθεί χρονικό όριο.

Σημειώνουμε ότι πριν από τέσσερις μήνες είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νέα υγειονομική διάταξη, η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί, ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.

22 August 2016
Banner