Αειφόρες αλλά και ισότιμες εμπορικές συμφωνίες με Τρίτες Χώρες ζητούν οι υπουργοί Γεωργίας Ε.Ε.

27 April 2021

Αειφόρες αλλά και ισότιμες εμπορικές συμφωνίες με Τρίτες Χώρες ζητούν οι υπουργοί Γεωργίας Ε.Ε.

Είναι απαραίτητη μια στρατηγικού χαρακτήρα συζήτηση για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες προκειμένου να υπηρετήσουν τον μείζονα στόχο της αειφορίας.

Αυτήν την άποψη επιβεβαίωσαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. οι οποίοι πραγματοποίησαν με βιντεοδιάσκεψη την άτυπη συνάντησή τους χθες Δευτέρα 26/4/2021.

Είναι προφανές ότι κάθε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με Τρίτες Χώρες που δεν τηρούν τα ίδια πρότυπα με την Ε.Ε., η οποία έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη (και τα κόστη) για την βιώσιμη παραγωγή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί αυτομάτως έναν… προβληματικό ανταγωνισμό εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών.

Κατά συνέπεια, οι υπουργοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους για μια ανοιχτή, βιώσιμη και φιλόδοξη εμπορική ατζέντα που εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και υποστήριξη στους πιο ευαίσθητους τομείς.

Οι υπουργοί σχολίασαν επίσης την επικαιροποιημένη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι εν εξελίξει και οι επικείμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις στον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Οι πιο τακτικές ενημερώσεις καιη πιο λεπτομερής ανάλυση του αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών στις διάφορες περιφέρειες και τομείς, ήταν τα θέματα που κυρίως τέθηκαν.

Κατάσταση αγοράς

Η Κομισιόν ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και των αγορών, επισημαίνοντας ότι, συνολικά, ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων έδειξε ανθεκτικότητα και εξασφάλισε την επισιτιστική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ενωσιακής στρατηγικής σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων για το 2012 έως το 2015 και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση έως το τέλος του 2023.

Εκτός των άλλων, η γερμανική αντιπροσωπεία κάλεσε την Κομισιόν να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την υποχρεωτική επισήμανση των μεθόδων εκτροφής ορνίθων στα τρόφιμα που περιέχουν αυγά ως συστατικό επεξεργασμένων τροφίμων (π.χ. ζυμαρικά, μαγιονέζα). Αυτή η πρωτοβουλία έλαβε την υποστήριξη πολλών κρατών μελών που τόνισαν την προστιθέμενη αξία αυτών των πληροφοριών για τους καταναλωτές.

Στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής οι υπουργοί εξέφρασαν την έντονη προτίμησή τους για διατήρηση της ευελιξίας στην πράσινη αρχιτεκτονική, υπερασπιζόμενοι στοιχεία όπως η αρχική περίοδος εκμάθησης και η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ πυλώνων, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια αχρησιμοποίητων πόρων.

27 April 2021
Banner
Banner