7 δράσεις για τον κλάδο δρομολογεί το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

26 September 2019

7 δράσεις για τον κλάδο δρομολογεί το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

Με ομόφωνη απόφαση όλων των συμμετεχόντων στο Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος - ΙΠΚ, κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 19 Σεπτεμβρίου 2019, δρομολογήθηκε σειρά δράσεων με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή και προώθηση των θεμάτων του τομέα κρέατος, καθώς και την επίλυση ζητημάτων που χρονίζουν και αποτελούν τροχοπέδη για τον κλάδο.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο, οι επιμέρους Ομάδες Εργασίες ανέλαβαν, μεταξύ άλλων:

1. Την επικαιροποίηση του σχεδίου “Οδηγού Υγιεινής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και παρασκευασμάτων”, το οποίο ως σχέδιο είχε προ ετών υποβληθεί για έγκριση στον ΕΦΕΤ. Το κείμενο του εν λόγω σχεδίου θα επικαιροποιηθεί αρχικά από τα Μέλη της ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ (Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΕΚ) και στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στα Μέλη της Ομάδα Σύνταξης Κατευθυντήριων Οδηγιών & Εγχειριδίων του ΙΠΚ για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

2. Την εγγραφή του ΙΠΚ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (ΕΙΤ), προκειμένου να παρακολουθούνται όλες οι σχετικές, με τον τομέα του κρέατος, τεχνολογικές εξελίξεις.

3. Την άμεση καταγραφή όλων των παραδοσιακών προϊόντων κρέατος και την παρουσίασή τους σε ειδική  έκδοση από την Ομάδα Παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Σε ειδική ενότητα θα παρατεθούν και παραδοσιακές συνταγές με την χρήση των εν λόγω προϊόντων. 

4. Την ενημέρωση των δημοσιογράφων, από επιστήμονες του τομέα, για την διατροφική αξία του κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, καθώς και για τις νέες τεχνολογίες οι οποίες διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων. Την υλοποίηση της απόφασης έχει αναλάβει η Ομάδα Διαθρεπτικής Αξίας Κρέατος του ΙΠΚ .

5. Την ενημέρωση των ελεγκτικών αρχών για θέματα τα οποία χρήζουν αλλαγής στην αντιμετώπισή τους, προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη ανησυχία ή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

6. Την διαρκή παρακολούθηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

7. Την ολοκλήρωση του  Ενημερωτικού site του ΙΠΚ. 

«Υπενθυμίζεται από την οργανωτική δομή του ΙΠΚ ότι το προσκλητήριο για την ένταξη στο Ινστιτούτο, στελεχών, ερευνητών, ακαδημαϊκών, κρατικών λειτουργών και γενικά όσων ασχολούνται με την μεταποίηση και τα προϊόντα κρέατος, είναι διαρκώς ανοιχτό, η δε επικοινωνία της επιστήμης, των κρατικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης όλου του ευρύτερου τομέα, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση» καταλήγει η ανακοίνωση.

26 September 2019
Banner