60% των Ευρωπαίων δηλώνουν ωφελημένοι από το διεθνές εμπόριο – επιφυλακτικοί οι Έλληνες

21 November 2019

60% των Ευρωπαίων δηλώνουν ωφελημένοι από το διεθνές εμπόριο – επιφυλακτικοί οι Έλληνες

Ελάχιστα πάνω από τον μέσο όρο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Έλληνες πολίτες που πιστεύουν ότι «Δεν χρειαζόμαστε διεθνείς εμπορικούς κανόνες. Κάθε χώρα θα έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτυγχάνει τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες».

Πιο συγκεκριμένα, το 15% των πολιτών στη χώρα μας έχει την παραπάνω γνώμη, τη στιγμή που ο μέσος όρος των Ευρωπαίων σε ποσοστό 14% υποστηρίζουν την ίδια άποψη.

ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που επιδιώκει να διαπιστώσει ποια είναι η θέση των πολιτών της Ε.Ε. απέναντι στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Την ίδια στιγμή, μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων (53% στην Ελλάδα, 50% ο μέσος όρος στην Ε.Ε.) δηλώνει ότι «Χρειαζόμαστε διεθνείς εμπορικούς κανόνες, γιατί συμβάλλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις χώρες και τις επιχειρήσεις». Επιπλέον, περίπου οι 3 στους 10 Έλληνες στέκονται πιο ρεαλιστικά και πιστεύουν ότι «Χρειαζόμαστε διεθνείς εμπορικούς κανόνες, αλλά είναι αφελές να περιμένουμε από τις χώρες ή τις επιχειρήσεις να τους τηρούν».

ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση

Μεγαλύτερη εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων (31%) παρά Ευρωπαίων (22%) απαντούν ότι οι εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. «Ωφελούν τις επιχειρήσεις περισσότερο από ό,τι τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους».

Ιδιαίτερα σκεπτικιστές πάντως εμφανίζονται οι πολίτες της χώρας μας όταν ερωτώνται αν επωφελούνται από το διεθνές εμπόριο, καθώς το 45% κινούνται σε διαφορετικές διαβαθμίσεις του ΝΑΙ (την ίδια γνώμη έχουν το 60% των Ευρωπαίων), και το 54% δηλώνουν ότι δεν επωφελούνται ιδιαίτερα ή δεν επωφελούνται καθόλου (τέτοια απάντηση δίνουν το 33% των Ευρωπαίων). Σε παρόμοια κατεύθυνση κινούνται οι Ιταλοί (35% δηλώνουν ότι ωφελούνται και 56% ότι δεν επωφελούνται) και οι Ρουμάνοι (45% δηλώνουν ότι ωφελούνται και 48% ότι δεν ωφελούνται).

Η στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο διεθνές εμπόριο

Τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε χθες από την Κομισιόν δείχνουν ότι το 60% των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι επωφελούνται προσωπικά από το διεθνές εμπόριο, ποσοστό υψηλότερο κατά 16 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο πριν από 10 χρόνια, κατά την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 71% των απαντησάντων πιστεύουν ότι η Ε.Ε. είναι πιο αποτελεσματική στην υπεράσπιση των εμπορικών συμφερόντων των χωρών τους απ' ό,τι οι χώρες αυτές μεμονωμένα.

Η έκθεση καλύπτει ευρύ φάσμα πτυχών που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών προς το διεθνές εμπόριο· οι πτυχές αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

  • Στόχοι και προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ: το 54% των απαντησάντων δήλωσαν ότι η κύρια προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ε.Ε.. Η υπεράσπιση των προτύπων της Ε.Ε. για το περιβάλλον και την υγεία έχει επίσης καταστεί σημαντική για τους Ευρωπαίους· οι μισοί από τους απαντήσαντες θεωρούν ότι αποτελεί προτεραιότητα. Πρόκειται για αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2010. Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους αναγνωρίζουν ταυτόχρονα ότι η εμπορική πολιτική της Ε.Ε. έχει ήδη λάβει υπόψη τις επιπτώσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ε.Ε. και παγκοσμίως.
  • Ανάγκη για κανόνες του διεθνούς εμπορίου: τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε κανόνες για το διεθνές εμπόριο.
  • Εμπιστοσύνη και διαφάνεια: έξι στους δέκα δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την Ε.Ε. ως προς την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της με ανοικτό και διαφανή τρόπο.
  • Εμπορικά οφέλη: το 54% εκείνων που θεωρούν ότι το διεθνές εμπόριο είναι επωφελές γι' αυτούς το αποδίδουν στην ευρύτερη επιλογή προϊόντων, ενώ το 36% θεωρούν ως σημαντικότερο πλεονέκτημα τη μείωση της τιμής. Τα οφέλη αυτά φαίνεται να είναι πιο απτά για τους νεότερους απαντήσαντες και όσους έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδήματος.
  • Δικαιοσύνη στο διεθνές εμπόριο: το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι αφελές να αναμένουν ότι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν τους εμπορικούς κανόνες. Περισσότεροι από τους μισούς απαντήσαντες πιστεύουν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να αυξήσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε χώρες ή επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που δεν τηρούν τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.

«Εμπόριο για όλους»

Όπως ανακοινώνει η Κομισιόν, τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν, συνεπώς, τη θετική αντιστοιχία μεταξύ των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται από τους πολίτες της ΕΕ και εκείνων που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους», η οποία ακολουθείται κατά την τελευταία πενταετία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τέθηκαν σε ισχύ στην Ε.Ε. 16 νέες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών συμφωνιών με τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Το διεθνές εμπόριο στηρίζει σήμερα 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ε.Ε., 5 εκατομμύρια περισσότερες απ' ό,τι το 2014. Έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε.

Τα μονομερή μέτρα προστατευτισμού κατέστησαν επιτακτική για την ΕΕ την ανάγκη να εντείνει και να υπερασπιστεί τους Ευρωπαίους έναντι αθέμιτων και παράνομων εμπορικών μέτρων από τρίτους. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε ισχύ περισσότερα από 130 μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία 343.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

21 November 2019
Banner