555 εκ. από το ΠΑΑ για Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία προκηρύσσονται εντός του 2016

03 October 2016

555 εκ. από το ΠΑΑ για Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία προκηρύσσονται εντός του 2016

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ χαρακτήρισε για άλλη μία φορά το ΠΑΑ 2014-2020, ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου. Το ΠΑΑ, ύψους 4,7 δισ. κοινοτικής συμμετοχής, μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται ότι θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Αυτά υπογράμμισε ο κ. Αποστόλου σε ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου στη Λαμία, την Παρασκευή.

Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 2016 θα προκηρυχθούν τα μέτρα:

- Των νέων γεωργών, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη, ηλικίας κάτω των 40 ετών διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

- Της Μεταποίησης, προϋπολογισμού 170 εκ. ευρώ, που αναμένεται να ενισχύσει 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. Τα σχέδια  μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% - 75%

- Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,  προϋπολογισμού 555 εκατ. Ευρώ. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

- Τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 360 εκ. ευρώ, που  αναμένεται να ενισχύσουν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια, ύψους επένδυσης έως 500.000 ευρώ, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% - 75%  και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 75%, στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι ή ομάδες παραγωγών.

- Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, προϋπολογισμού 70 εκ. ευρώ και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Αποστόλου σημείωσε ότι υπογράφεται εντός των ημερών η Απόφαση με την οποία εκχωρείται το 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ για να το διαχειριστούν οι Περιφέρειες.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη υπογραφεί οι Αποφάσεις και πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στους αγρότες που δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ και επιστροφές ΕΦΚ στο πετρέλαιο για τα έτη 2103 – 2014, συνολικού ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ.

03 October 2016
Banner
Banner