40 χρόνια ΣΕΒΕΚ: Το νήμα από το παρελθόν προς το μέλλον της βιομηχανίας

18 September 2017

40 χρόνια ΣΕΒΕΚ: Το νήμα από το παρελθόν προς το μέλλον της βιομηχανίας

Σαράντα χρόνια δράσης κλείνει φέτος ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) και το περιοδικό Meat News δημοσιεύει στο τεύχος Σεπτεμβρίου ειδικό αφιέρωμα.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία αλλά και στην… προϊστορία του ΣΕΒΕΚ. Επίσης, συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αλέξιο Υφαντή, όπου ανιχνεύουμε τα πιο σημαντικά συμπεράσματα από την 40ετή δράση του Συνδέσμου. Τέλος, αποτυπώνουμε τη γραμμή που ενώνει την τεχνολογία παραγωγής αλλαντικών από το παρελθόν προς το μέλλον, δίνοντας το βήμα στη Γενική Γραμματέα του ΣΕΒΕΚ, Δέσποινα Μπακιρλή.

Αντιγράφουμε παρακάτω, από το εισαγωγικό του αφιερώματος:

«Τέσσερις δεκαετίες δράσης (1977-2017) κλείνει φέτος ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, έχοντας να παρουσιάσει στη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων σημαντική κινητικότητα όσον αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων των Μελών του, αλλά ταυτόχρονα και του ίδιου του κλάδου της επεξεργασίας κρέατος.

Στην εκκίνηση της πέμπτης δεκαετίας, ο Σύνδεσμος, όπως λένε τα στελέχη του, επιμένει σε εκείνο τον πρώτο και ουσιαστικό σκοπό του, όπως διατυπώνεται στο καταστατικό του 1977: “Η διά κοινής προσπαθείας, συνεργασίας και διά πνεύματος αλληλεγγύης, προβολή και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού, η συνεχής και παντοειδής τεχνική και ποιοτική βελτίωσις της παραγωγής των ειδών αλλαντοποιίας, και των εκ της επεξεργασίας κρέατoς προερχομένων τοιούτων, η εν γένει εξύψωσις της βιοτεχνίας και βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος εν γένει, ως κλάδου βιοτικών αγαθών και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το είδος τούτο της τροφής”.

Η βιομηχανία βέβαια, δεν περίμενε το 1977 για να αποκτήσει έναν φορέα εκπροσώπησης, καθώς οι προσπάθειες συλλογικής οργάνωσης έχουν την… προϊστορία τους η οποία ξεκινά από το 1952, όταν ιδρύεται η Ένωσις Βιοτεχνών Αλλαντοποιών Αθηνών – Πειραιώς. Μια προσπάθεια που έδωσε τη θέση της, το 1977, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων-Βιοτεχνών Αλλαντοποιών ο οποίος το 1993 άλλαξε την επωνυμία του σε “Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ”».

Διαβάστε ολόκληρο το ενδιαφέρον αφιέρωμα στο τεύχος Σεπτεμβρίου του Meat News.

18 September 2017
Banner