Στις 21 Φεβρουαρίου το επόμενο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

14 February 2022

Στις 21 Φεβρουαρίου το επόμενο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν την προσεχή Δευτέρα 21/2 οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της Ευρ. Ένωσης και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συζητήσουν για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης, αλλά και για τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της Ε.Ε. για τη γεωργία, το εμπόριο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο θέμα, οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση της Κομισιόν για έναν κανονισμό σχετικά με τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης.

Η πρόταση αφορά την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών που προκαλούνται από την παραγωγή βασικών προϊόντων (όπως ο καφές, η σόγια και η ξυλεία) τα οποία η Ε.Ε. εισάγει από άλλες χώρες. Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στη μείωση του αντικτύπου της Ε.Ε. στην αποψίλωση των δασών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της συνοχής μεταξύ της γεωργικής και της εμπορικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν καλύτερα στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα καθοδηγήσουν τις εργασίες της Κομισιόν σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία για την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών κανόνων για τα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων, οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς με ειδική αναφορά στα γεωργικά προϊόντα.

14 February 2022
Banner
Banner