16η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη υπουργών Γεωργίας – Ενδυναμώνεται η συνεργασία Ελλάδας-FAO – Ένταξη περιοχών της χώρας στα Παγκόσμια Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς

22 January 2024

16η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη υπουργών Γεωργίας – Ενδυναμώνεται η συνεργασία Ελλάδας-FAO – Ένταξη περιοχών της χώρας στα Παγκόσμια Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς

Στην 16η Συνδιάσκεψη των 60 υπουργών Γεωργίας απ’ όλο τον κόσμο παραβρέθηκε και μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στο Βερολίνο.

Η εξάλειψη της πείνας και το μέλλον της Γεωργίας ήταν τα κορυφαία ζητήματα που συζητήθηκαν στο Φόρουμ, με τους συμμετέχοντες υπουργούς Γεωργίας να δεσμεύονται για τη συνέχιση ενεργειών με στόχο την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής, ανθεκτικών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων.

Στο τέλος της συνδιάσκεψης εξεδόθη κοινή ανακοίνωση η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει:

  • Με μεγάλη ανησυχία διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος παραμένει εν μέσω μιας - άνευ προηγουμένου - παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης επισιτιστικής. Έως 783 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από πείνα και 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό το καθεστώς μέτριας ή σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας. Χωρίς δραστικά μέτρα, σχεδόν 600 εκατ. άνθρωποι θα εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με την πείνα το 2030. Πρέπει επειγόντως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.
  • Απαιτείται ταχεία δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η ανάγκη να μεταμορφώσουμε τα συστήματα γεωργίας και τροφίμων μας και να εφαρμόσουμε την Ατζέντα του 2030, στο σύνολό της, γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
  • Θα κατευθύνουμε όλες τις προσπάθειές μας, με συνεκτικό τρόπο, στην υλοποίηση των στόχων των διεθνών συμφωνιών και μέσων για την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την υποβάθμιση της γης.
  • Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα, βασισμένο σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της μη επιβολής αδικαιολόγητων εμπορικών περιοριστικών μέτρων, όπως απαγορεύσεις εξαγωγών.
  • Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η πρόληψη και η μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων απαιτεί μια συστημική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων, της μέτρησης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, όπως επίσης και την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους όπως η γη, το νερό, η χρηματοδότηση, οι σπόροι, τα λιπάσματα και οι γενετικοί πόροι, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Ο καθοριστικός ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) σε ζητήματα ανάπτυξης αγροδιατροφικών συστημάτων, αλλά και τις δράσεις ενίσχυσης συνεργασίας του με την Ελλάδα ήταν, επίσης, θέματα που συζητήθηκαν.

Η χώρα μας εφαρμόζει πολιτικές για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχει θέσει ο FAO, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των Στόχων:

  • SDG 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
  • SDG 6:Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων/συστημάτων υγιεινής για όλους
  • SDG 14: Διατηρούμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης
  • SDG 15: Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε την απερήμωση, και σταματάμε και αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε την «Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα» σε συνεργασία με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας με στόχο την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού και η μακροπρόθεσμη προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Εφαρμόζουμε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)» - 2024 με στόχο την αειφόρο και οικονομικά αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Στο ΕΣΔ 2024 περιλαμβάνεται η «Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

Χρηματοδοτούμε δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης νερού, όπως η Δράση 3.1 - «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», και η Δράση 3.11 - «Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285».

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα προσφέρει: α) Δωρεάν σύστημα συμβουλευτικής προς τους παραγωγούς υπηρεσίας άρδευσης και β) Μέτρηση ποσότητας διαθέσιμων υδάτων.

Επίσης, προχωράμε, στην ένταξη περιοχών της Ελλάδας στα Παγκόσμια Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε το αγροτικό μας οικοσύστημα και την κουλτούρα-τεχνογνωσία των παραγωγών μας, τη βιοποικιλότητα της ελληνικής υπαίθρου, τα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής γης (π.χ. κρόκος Κοζάνης, μαύρη κορινθιακή σταφίδα, μαστιχόδεντρα Χίου, παλαιωμένη γραβιέρα Σπηλιάς στην Κρήτη, αυτόχθονες φυλές).

22 January 2024
Banner