10 Αρχές για την αγροτική ανάπτυξη του 21ου αιώνα έβγαλε η Διάσκεψη του Κορκ

07 September 2016

10 Αρχές για την αγροτική ανάπτυξη του 21ου αιώνα έβγαλε η Διάσκεψη του Κορκ

Με μια νέα Διακήρυξη των περίπου 300 συμμετεχόντων έληξε χθες η διήμερη 2η Διάσκεψη του Κορκ, η οποία ασχολήθηκε με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγροτική ανάπτυξη τον 21ο αιώνα. 20 χρόνια μετά την 1η Διάσκεψη και την αντίστοιχη Διακήρυξη που είχε τότε εκδοθεί, όσοι πήραν μέρος στις διαδικασίες του προηγούμενου διήμερου στο Κορκ είχα σίγουρα πολύ διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το μακρινό πια 1996.

Η νέα Διακήρυξη του Κορκ ακούει στον γενικό τίτλο «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», αναφέρεται στη σημασία των αγροτικών περιοχών προσδιορίζοντας 10 κατευθύνσεις πολιτικής και προέκυψε από τις συζητήσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια των συμμετοχικών εργαστηρίων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Τα βασικά μηνύματα της Διάσκεψης ξεκινούν από τη θεμελιώδη σημασία που έχουν η γεωργία, η κτηνοτροφία, τα δάση και οι συναφείς τομείς, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων. Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη έδειξαν να συμφωνούν ότι όλοι οι παραγωγικά εμπλεκόμενοι παίζουν βασικό ρόλο στην παροχή σημαντικών δημόσιων αγαθών όσον αφορά την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος. Κι ότι επίσης η κατάλληλη διαχείριση της γης και των δασών είναι κρίσιμο στοιχείο για την επίλυση της σημερινής κλιματικής πρόκλησης.

Η νέα Διακήρυξη του Κορκ υπογραμμίζει επίσης τη σημασία να σχεδιάζεται μια πολιτική που να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και να ενσωματώνει μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω.

Οι συμμετέχοντες στη 2η Διάσκεψη του Κορκ, συμφώνησαν ότι μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσανατολίζεται και να υπηρετεί 10 αρχές:

1. Προώθηση της αγροτικής ευημερίας
2. Ενίσχυση αγροτικών αλυσίδων αξίας
3. Επένδυση στη βιωσιμότητα και ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών
4. Διατήρηση του αγροτικού περιβάλλοντος
5. Διαχείριση των φυσικών πόρων
6. Ενθάρρυνση της Δράσης για το Κλίμα
7. Ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας
8. Ενδυνάμωση της αγροτικής διακυβέρνησης (τοπικές αρχές, δίκτυα, συνεταιρισμοί κλπ.)
9. Προώθηση εφαρμογής και απλοποίησης της πολιτικής
10. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευθύνης

Κλείνοντας τις εργασίες της 2ης Διάσκεψης του Κορκ, ο Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε., Φιλ Χόγκαν, δήλωσε ότι η Διάσκεψη κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους από κοινού οι αγροτικές περιοχές και οι τοπικές κοινότητες ώστε να αναπτύξουν λύσεις για τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις. «Πιστεύω ότι η Διακήρυξη που υιοθετήσαμε εδώ θα δώσει τροφή στις συζητήσεις μας για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» εκτίμησε ο ίδιος.

07 September 2016
Banner
Banner