Σε Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη ο δεύτερος κύκλος της Ακαδημίας Πτηνοτροφίας

07 September 2023

Σε Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη ο δεύτερος κύκλος της Ακαδημίας Πτηνοτροφίας

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας, υπό την αιγίδα του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γη, θα πραγματοποιήσει τον δεύτερο κύκλο της στη Θεσσαλονίκη τις 9 έως τις 24 Οκτωβρίου 2023. Στόχος της δράσης, που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα από την περιοχή της Χαλκίδας, είναι να προσφέρει σε νέες και νέους πτηνοτρόφους τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του οργανισμού μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας διαρκεί 40 ώρες, εκ των οποίων οι 32 ώρες είναι θεωρία και οι 8 ώρες είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων (πρακτική) τόσο στην αίθουσα όσο και σε πτηνοτροφείο.

Το πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Πτηνοτρόφοι
  • Υποαπασχολούμενοι στην πτηνοτροφία με λίγη ή καθόλου εμπειρία
  • Άνεργοι που σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία μονάδας εκτροφής κοτόπουλου ή γαλοπούλας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου (π.χ .Νέοι Αγρότες, σχέδια βελτίωσης κ.λπ).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

*   Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας την Ελλάδα και στον κόσμο, προκλήσεις και προοπτικές.

Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές εκτροφής:

        - κρεοπαραγωγών ορνιθίων

        - πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγής

        - γαλοπούλας

       - Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατροφή των  πτηνών

    - Μέτρα βιοασφάλειας

    - Εμβολιασμοί και ασθένειες κρεοπαραγωγών πτηνών

    - Κανόνες ευζωίας

    - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πτηνοτροφικής μονάδας

    - Σχεδιασμός και εξοπλισμός πτηνοτροφικής μονάδας

    - Εκτίμηση κόστους παραγωγής και οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας μιας μονάδας

Οι περιοχές στις οποίες θα λάβει χώρα η δράση είναι η Χαλκίδα, η Άρτα, τα Ιωάννινα και η Θεσσαλονίκη. Θα πραγματοποιηθούν 4 κύκλοι κατάρτισης των 25 ατόμων στις προαναφερόμενες περιοχές με έναρξη το φθινόπωρο του 2023.

Συγκεκριμένα: Για Χαλκίδα: 11-26 Σεπτεμβρίου 2023

Για Θεσσαλονίκη: 9-24 Οκτωβρίου 2023

Πληροφορίες: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddaxKZKQ6j6PYo0zoffMbXvDuMMuiDaObQpGSIy7BuRxD3NQ/viewform

Πηγή: generationag.org/nea

07 September 2023
Banner