Υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης ο ισπανικός τομέας χοιρινού κρέατος

12 June 2023

Υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης ο ισπανικός τομέας χοιρινού κρέατος

Η Ισπανία δεν προηγείται μόνο στην παραγωγή λευκού χοιρινού κρέατος, διατηρώντας από τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια αγορά, αλλά είναι υπέρμαχος της κυκλικής οικονομίας, θεωρώντας πως είναι μία από τις στρατηγικές γραμμές που προάγουν τη βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο της βιομηχανίας ζωικών προϊόντων.

Έτσι, στην περίπτωση των εκμεταλλεύσεων αξιοποιείται η ευκαιρία να μετατραπεί η κοπριά σε βιολίπασμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία, στο πλαίσιο της στρατηγικής Από το Κτήμα στο Τραπέζι προωθεί την ανάκτηση όλων των ειδών τα θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα του αζώτου, του φωσφόρου και του άνθρακα, από την κοπριά.

Οι σχετικοί κανονισμοί στην Ισπανία ενθαρρύνουν τους αγρότες να μειώσουν τις απώλειες αζώτου στις φάρμες τους, να αδειάσουν τους λάκκους μέσα στα κτίρια και να καλύψουν τις λίμνες κοπριάς. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος, απαιτείται η εφαρμογή αυτού του οργανικού λιπάσματος στις καλλιέργειες, διασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση στη χρήση αζώτου, φωσφόρου και άνθρακα.

Ορισμένες εταιρείες αποφάσισαν επίσης να επενδύσουν στην παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη μείγμα κοπριάς με άλλα απόβλητα βιολογικής προέλευσης. Από όλο αυτό το υλικό παράγονται βιομεθάνιο και βιολιπάσματα. Το βιομεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στις ίδιες τις εγκαταστάσεις ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το βιολίπασμα μπορεί να εφαρμοστεί και στη γεωργία.

Η βιομηχανία κρέατος έχει εφαρμόσει οικολογικό σχεδιασμό στις παραγωγικές της διαδικασίες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες έχουν μειώσει σημαντικά τη χρήση πλαστικών στις συσκευασίες τους, έχουν εισαγάγει ανακυκλώσιμο πλαστικό ή έχουν υιοθετήσει συσκευασίες βασισμένες σε βιοπλαστικά από ανανεώσιμες πηγές που μπορεί να καταλήξουν να είναι κομποστοποιήσιμες και ανακυκλώσιμες.

Eίναι πλέον φανερό πως όλη αυτή εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας είναι μια ακόμη απόδειξη γιατί ο ισπανικός τομέας χοιρινού κρέατος μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 40% τα τελευταία 15 χρόνια χάρη στη βελτίωση της διαχείρισης της κοπριάς.

12 June 2023
Banner