Συνεχιζόμενη αύξηση τιμών σε βασικά είδη διατροφής

23 August 2022

Συνεχιζόμενη αύξηση τιμών σε βασικά είδη διατροφής

Η αύξηση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής αποτελεί πρόκληση για την κυβέρνηση και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των καταναλωτών, καθημερινά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γιάννης Λιανός, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρει:

«Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μέρος του προβλήματος μπορεί να οφείλεται στα διάφορα σημεία συμφόρησης που υπάρχουν σε ορισμένες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας τροφίμων, ιδίως μετά τον Covid-19 και τις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις (πόλεμος στην Ουκρανία, κυρώσεις κ.λπ.)». Και συνεχίζει: «Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια Παγκόσμια Πρωτοβουλία για Ανταγωνιστικές Αλυσίδες Αξίας Τροφίμων ως μια συλλογική προσπάθεια ενός συνασπισμού αρχών ανταγωνισμού για τη χαρτογράφηση της αναδυόμενης κατάστασης και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων σημείων συμφόρησης σε συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας τροφίμων».

23 August 2022
Banner