Συμβούλιο της Ευρώπης: Τι προκαλεί την επισιτιστική κρίση

27 June 2022

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τι προκαλεί την επισιτιστική κρίση

Στις 23 Ιουνίου 2022 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε συμπεράσματα, σχετικά με την επισιτιστική κρίση:

  • Από τα μέσα του 2020 οι τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων αυξάνονται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, με φόντο την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, τις διογκούμενες τιμές των λιπασμάτων και της ενέργειας, και την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών παγκοσμίως.
  • Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επιδεινώνει την κατάσταση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των βασικών προϊόντων και μειώνοντας τη διαθεσιμότητα τροφίμων, ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Μάιο του 2022 οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως ήταν σχεδόν 30 % υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα έτος.
  • Στη Ρωσία και την Ουκρανία παράγεται περίπου το 30 % των παγκόσμιων αποθεμάτων αραβοσίτου και σίτου και περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων αποθεμάτων ηλιελαίου. Η Ρωσία είναι σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας λιπασμάτων, όπως τα αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων.
  • Τον Μάρτιο του 2022 η Ρωσία ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών σιτηρών και λιπασμάτων, προκαλώντας ανεπάρκεια εφοδιασμού και περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγοράς.
  • Επιπλέον, η Ρωσία έχει επιτεθεί στις υποδομές μεταφορών της Ουκρανίας, με τον de facto αποκλεισμό των λιμένων του Εύξεινου Πόντου, από τους οποίους εξάγεται συνήθως το 90 % των γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας. Η ζημία που προκαλούν οι ρωσικές δυνάμεις στις καλλιέργειες, τις αποθήκες τροφίμων και τα γεωργικά μηχανήματα της Ουκρανίας θα επηρεάσει την παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα της Ουκρανίας για αρκετούς μήνες.
  • Οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ε.Ε. κατά της Ρωσίας δεν επηρεάζουν τους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και, ως εκ τούτου, δεν ευθύνονται για την κρίση επισιτιστικής ασφάλειας. Στις κυρώσεις δεν περιλαμβάνεται απαγόρευση εισαγωγών και μεταφοράς ρωσικών γεωργικών προϊόντων ούτε απαγόρευση πληρωμών για τις εξαγωγές αυτές.
  • Εκτός από τη γεωπολιτική κατάσταση, οι διαταραχές της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού λόγω της νόσου COVID-19, η κλιματική αλλαγή και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε ορισμένες μεγάλες χώρες παραγωγούς θα παρεμποδίσουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την παγκόσμια γεωργική παραγωγή φέτος.
  • Οι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων απαλλαγμένο από αδικαιολόγητους εμπορικούς φραγμούς, να ενισχύσουν την αλληλεγγύη προς τις πλέον ευάλωτες χώρες και να αυξήσουν την τοπική βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Πηγή: www.consilium.europa.eu

27 June 2022
Banner