Στόχος της Ε.Ε. η μείωση της σπατάλης τροφίμων ως εργαλείο στην επισιτιστική κρίση

24 October 2023

Στόχος της Ε.Ε. η μείωση της σπατάλης τροφίμων ως εργαλείο στην επισιτιστική κρίση

Στη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 23-24/10, οι υπουργοί συζήτησαν δημόσια τις πτυχές που σχετίζονται με τα τρόφιμα και σε ό,τι αφορά την πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2023. Αυτό το σημείο συμπεριλήφθηκε από την ισπανική Προεδρία λόγω της σημασίας του για τον αγροδιατροφικό τομέα και ενόψει του στόχου 12.3 της Βιώσιμης Ανάπτυξης για μείωση κατά το ήμισυ της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων έως το 2030, καθώς και για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού.

Δεδομένης της σημασίας της για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις αλυσίδες τροφίμων, οι υπουργοί Γεωργίας συζήτησαν διεξοδικά την πρόταση και όσα σχετίζονται με τα τρόφιμα, επίσης υπό το πρίσμα της δυνατότητάς της να συμβάλει κατά το δυνατόν στην επισιτιστική ασφάλεια.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση και τους επιδιωκόμενους στόχους της και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για μείωση της σπατάλης τροφίμων, που θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες πηγές αναποτελεσματικότητας στην τροφική αλυσίδα. Κατά την ανταλλαγή απόψεων, οι υπουργοί συζήτησαν τα εργαλεία που είναι καταλληλότερα για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της πρότασης για τη μείωση και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

24 October 2023
Banner