Παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια: Έγκριση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο της Ε.Ε.

22 June 2022

Παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια: Έγκριση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο της Ε.Ε.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει σενάρια υποσιτιστικής κρίσης, αφού οι εμπλεκόμενες χώρες τροφοδοτούν, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, βασικά είδη διατροφής ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο.

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, στις 20/6/22, αναφέρει:

 «Ο απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει καταστροφικές συνέπειες για τον ουκρανικό λαό, καθώς και για τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΕ δεσμεύεται πλήρως να συνεργαστεί με τους παγκόσμιους εταίρους της για την αντιμετώπιση των χειρότερων συνεπειών στην επισιτιστική ασφάλεια και έχει λάβει άμεσα και ολοκληρωμένα μέτρα. Υπό το πρίσμα αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την αντίδραση της “Ομάδας Ευρώπη” στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Ο αδικαιολόγητος, απρόκλητος και παράνομος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επιδεινώσει δραματικά την κρίση επισιτιστικής ασφάλειας. Τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν αρόσιμη γη της Ουκρανίας, καταστρέφοντας αγροκτήματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, εξοπλισμό και υποδομές μεταφορών. Επιβάλλουν αποκλεισμό στους λιμένες της Ουκρανίας, εμποδίζοντας την εξαγωγή εκατομμυρίων τόνων σιτηρών προς τις παγκόσμιες αγορές.

Στο πνεύμα αυτό, το Συμβούλιο ζητεί αντίδραση της “Ομάδας Ευρώπη” στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, η οποία θα περιλαμβάνει τέσσερα σκέλη δράσης:

  • Aλληλεγγύη μέσω βοήθειας έκτακτης ανάγκης και στήριξης της οικονομικής προσιτότητας.
  • Eνίσχυση της βιώσιμης παραγωγής, της ανθεκτικότητας και του μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων.
  • Διευκόλυνση του εμπορίου με παροχή βοήθειας στην Ουκρανία για να εξάγει γεωργικά προϊόντα μέσω διαφορετικών οδών και με προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου.
  • Αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα και ισχυρή στήριξη του κεντρικού ρόλου της ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων όσον αφορά τον συντονισμό των παγκόσμιων προσπαθειών.

Δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ε.Ε. έναντι των ρωσικών εξαγωγών τροφίμων στις παγκόσμιες αγορές. Οι κυρώσεις της Ε.Ε. δεν απαγορεύουν την εισαγωγή και μεταφορά ρωσικών γεωργικών προϊόντων, την πληρωμή για τέτοιου είδους ρωσικές εξαγωγές ή την προμήθεια σπόρων από τρίτες χώρες αφορούν μόνο τα πρόσωπα και τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να μην αφορούν τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα και, κατά περίπτωση, οι τομεακές απαγορεύσεις».

22 June 2022
Banner
Banner