Ο έλεγχος ασφάλειας τροφίμων συνάντηση αναφοράς ΕΦΕΤ-Ιορδανικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων

23 June 2022

Ο έλεγχος ασφάλειας τροφίμων συνάντηση αναφοράς ΕΦΕΤ-Ιορδανικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων

Related Articles

Η παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ασφάλειας των τροφίμων ήταν το θέμα συνάντησης της αντιπροσωπείας του ΕΦΕΤ με αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Ιορδανικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων (GFDA), του Υπουργείου Γεωργίας (MoA), του Υπουργείου Σχεδιασμού και Διεθνών Συνεργασιών (MOPIC) και ιορδανικών επιχειρήσεων.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ως Κεντρική αρμόδια αρχή για την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία των επίσημων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης, παρουσίασε την Τετάρτη, 22 Ιουνίου σε 12μελή αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Ιορδανικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων (GFDA), του Υπουργείου Γεωργίας (MoA), του Υπουργείου Σχεδιασμού και Διεθνών Συνεργασιών (MOPIC) και επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων στην Ελλάδα και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, μέσω των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του.

Η συνάντηση οργανώθηκε από την IFC (International Finance Corporation), από το Group της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), σε εφαρμογή ενός συμβουλευτικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και στοχεύει στη στήριξη της κυβέρνησης της Ιορδανίας για τη βελτίωση της πρόσβασης των προϊόντων της Ιορδανίας στις διεθνείς αγορές και τον εκσυγχρονισμό της εθνικών υποδομών ποιότητας καθώς και του συστήματος ελέγχου ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Τη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χαιρέτησε η γενική γραμματέας Βιομηχανίας κυρία Θέμις Ευτυχίδου και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ καθηγητής Αντώνιος Ζαμπέλας.

Οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας του ΕΦΕΤ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμένεται να υποστηρίξει τους Ιορδανούς στην απόκτηση πολύτιμων γνώσεων από τις βέλτιστες πρακτικές στον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των Ιορδανών και Ελλήνων ομολόγων.

23 June 2022
Banner
Banner