Να γίνει προσπάθεια ένταξης αποκλεισμένων κτηνοτρόφων από το Μέτρο 22, καλεί η ΕΘΕΑΣ

13 January 2023

Να γίνει προσπάθεια ένταξης αποκλεισμένων κτηνοτρόφων από το Μέτρο 22, καλεί η ΕΘΕΑΣ

Ο αποκλεισμός σημαντικού αριθμού κτηνοτρόφων από την ένταξή τους στο Μέτρο 22, έχει δημιουργήσει προβλήματα στον κλάδο, με την ΕΘΕΑΣ να καλεί τους αρμόδιους φορείς, Διαχειριστική Αρχή και ΟΠΕΚΕΠΕ, να βρουν λύση, μια που το ποσοστό μη ολοκλήρωσης υποβολής των αιτήσεων είναι υψηλό.

Με βάση στοιχεία από Κτηνοτροφικούς και Πτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς, Χοιροτρόφους και Βοοτρόφους σημαντικός αριθμός δικαιούχων δεν μπόρεσε μέχρι τις 10/1/2022 να οριστικοποιήσει την αίτηση ένταξή του για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας.

Η μη ένταξη στα μητρώα ενίσχυσης θεωρείται η αδυναμία ταυτοποίησης των δικαιούχων και η διαφορά των στοιχείων παραγωγής του 2021 ή η απουσία στοιχείων παραγωγής της εκμετάλλευσής τους (Πτηνοτρόφοι κλπ).

Η ΕΘΕΑΣ καλεί τους αρμόδιους φορείς Διαχειριστική Αρχή και ΟΠΕΚΕΠΕ να θεραπεύσουν το πρόβλημα ώστε να μην υπάρξει αποκλεισμός πραγματικών δικαιούχων κτηνοτρόφων από την πρόσκληση της 3540/15.12.2022. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει άμεσα να υπάρξει συμπληρωματική πρόσκληση- προκήρυξη ώστε κανένας δικαιούχος κτηνοτρόφος να μη χάσει την ενίσχυση και να υπάρξει πλήρης απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων. Το Μέτρο 22 προέκυψε μετά από προσπάθεια και αγώνα των κτηνοτρόφων που πλήττονται από το μεγάλο κόστος παραγωγής και δε δικαιολογείται να μη χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυσή τους.

13 January 2023
Banner
Banner