Νέα μέτρα καλής μεταχείρισης ζώων κατά τη μεταφορά

12 September 2022

Νέα μέτρα καλής μεταχείρισης ζώων κατά τη μεταφορά

Η μεταφορά παραγωγικών ζώων το καλοκαίρι είναι ένα σοβαρό θέμα που έχει απασχολήσει το διεθνές εμπόριο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αποβαίνουν επικίνδυνες για την επιβίωση των ζώων, με δεδομένο πως τα οχήματα μεταφοράς δεν πληρούν τις προδιαγραφές αφενός και αφετέρου οι αποστάσεις που διανύουν είναι τεράστιες.

Η EFSA* δημοσίευση συστάσεις στην οποία αναφέρονται η παροχή περισσότερου χώρου, η μείωση των μέγιστων θερμοκρασιών και η διατήρηση της διάρκειας του ταξιδιού στο ελάχιστο προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων κατά τη μεταφορά.

Οι επιστημονικές γνωματεύσεις καλύπτουν τα μικρά μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα), τα ιπποειδή (άλογα και γαϊδούρια), τα βοοειδή (βοοειδή και μόσχοι), τους χοίρους και τα ζώα που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων πτηνών (κοτόπουλα, όρνιθες ωοπαραγωγής, γαλοπούλες κ.λπ.) και των κουνελιών. Οι γνωματεύσεις προσδιορίζουν τις διάφορες συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της μεταφοράς, τους κινδύνους που ενδέχεται να τους προκαλέσουν και τα μέτρα με βάση τα ζώα με τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν. Για όλα τα είδη, η καταλληλότητα για μεταφορά είναι υψίστης σημασίας.

Η EFSA έχει αναπτύξει ποσοτικά όρια για τις θερμοκρασίες που θα πρέπει να διατηρούνται σε ένα όχημα, καθώς και ελάχιστα περιθώρια χώρου για τα ζώα. Επίσης, περιγράφει την εξέλιξη διαφόρων άλλων συνεπειών για την ευημερία με την πάροδο του χρόνου κατά τη μεταφορά, όπως η πείνα, η δίψα και η κόπωση.

*EFSA: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Πηγή: pig333.com

12 September 2022
Banner
Banner